Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP
26.06.2012, 08:27, Stáří: 12 r.

První promoce malajských studentů programu General Medicine. Proběhla v Klášterním Hradisku

Autor: Milada Hronová

První malajští absolventi programu General Medicine v České republice promovali 22. června ve starobylých prostorách Klášterního Hradiska. Za účasti malajského velvyslance J. E. Zeinala Aidina Bakara složilo slib v těchto reprezentativních prostorách šestnáct malajských absolventů LF UP, dalších sedmnáct promovaných absolventů této fakulty pochází z jiných evropských i mimoevropských zemí. „Dnes lékaři, dříve studenti anglického programu magisterského studia Všeobecné lékařství pocházející nejen z Malajsie, ale také z Velké Británie, Indie a Indonésie, patřili k velmi dobrým medikům. Aby na olomouckou univerzitu vzpomínali celý život, obdrželi při slavnostním aktu také promoční prsten s logem LF, UP a osobním monogramem. Věřím, že v daleké cizině budou svými znalostmi ukazovat, že je naše výuka kvalitní,“ řekl prof. Milan Kolář, děkan LF UP.

Promoce studentů LF UP doposud probíhaly v aule Filozofické a Právnické fakulty. Letos poprvé se všechny  promoce Lékařské fakulty uskuteční v prostorách Klášterního Hradiska. Dalších sto čtyřicet dva studentů oboru Všeobecného lékařství složilo svůj slib v tamních prostorách 25. a 26. června, zbylých šedesát Zubního lékařství pak 27. června. Jak uvedl ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Lubomír Dobeš, Vojenská nemocnice se s LF UP snaží spolupráci rozvíjet. Studentům LF UP umožňuje absolvovat praktickou část výuky na svém interním a chirurgickém oddělení. Obdobně se pro Žurnál UP vyjádřila i proděkanka pro zahraniční vztahy a anglické programy LF UP doc. Ivana Oborná: „Součinnost LF UP s Vojenskou nemocnicí je dlouhodobá a sami studenti hodnotí v evaluačních dotaznících nabyté praktické znalosti a dovednosti jako velmi dobré. Lékařská fakulta UP se snaží zajistit část praktické výuky šestého ročníku studia v okolních nemocnicích. Dnes mohu říci, že polovinu klinické výuky  chirurgie, interny i gynekologie absolvují studenti povinně mimo Fakultní nemocnici Olomouc. Prozatím se to však týká pouze programu Všeobecné lékařství. V programu General Medicine jsme takového nastavení zatím nedosáhli. Důvodem je především jazyková bariéra lékařů.

Slavnostní sál Klášterního Hradiska je součástí rozsáhlého barokního komplexu. V roce 1995 byl vyhlášen národní kulturní památkou. Vojenská nemocnice v Klášterním Hradisku sídlí od roku 1802.

Milada Hronová, foto Marek OtavaAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew