Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Volba děkana LF UP 2007

Vzhledem k vypršení řádného tříletého mandátu současného děkana LF UP vyhlásil Akademický senát dne 20. února 2007 volby nového děkana a schválil harmonogram voleb (viz níže). Návrhy na kandidáty mohl podávat  každý člen akademické obce (tj. akademičtí pracovníci a studenti fakulty)  v termínu do čtvrtka 8. března 2007.

V tomto termínu byly doručeny dva návrhy, oba na stávajícího děkana Prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc., který kandidaturu přijal. Teze volebního programu (programové prohlášení) kandidáta najdete zde. Veřejné představení kandidáta se uskuteční 27. března od 14 hod. ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP. Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.

Vladislav Raclavský, předseda AS LF UP

Harmonogram voleb děkana, schválený AS LF UP 20. února 2007:

20. února

AS LF vyhlásí volby děkana, schválí harmonogram, zvolí zvláštní volební komisi a vyzve akademickou obec k podávání návrhů na kandidáty do 8. března

9. března

Zvláštní volební komise konstatuje uzavření příjmu návrhů na kandidáty a nejpozději v tomto okamžiku je osloví s dotazem na osobní souhlas s kandidaturou a s termínem k vyjádřejní do 19. března a současně s termínem k předložení tezí volebního programu do 21. března

12.-16. března

Jarní prázdniny, kandidáti zvažují svůj souhlas a koncipují volební teze

20. března

Zvláštní volební komise konstatuje uzavření zjišťování zákonných předpokladů u kandidátů a osobního souhlasu s kandidaturou, sestaví a na webu zveřejní abecední seznam kandidátů

21. března

Zveřejnění tezí volebního programu na webových stránkách senátu

27. března

Veřejná prezentace kandidátů

3. dubna

Volba děkana na jednání AS LF UP

Akademický senát doporučil kandidátům, aby se ve zveřejněných tezích svého volebního programu vyjádřili zejména k těmto tématickým okruhům:

1. Představa o budoucnosti samostatné nebo společné existence Lékařské a Zdravotnické fakulty UP v Olomouci.

2. Koncepce udržitelnosti výuky českých i zahraničních studentů a případné změny curricula magisterských a bakalářských oborů.

3. Rozvoj vědy a výzkumu, představy o zvýšení vědeckého výkonu fakulty.

4. Ekonomika a hospodaření LF UP, způsob přerozdělení dotace na jednotlivé kliniky a ústavy, personální politika fakulty

5. Dostavba Teoretických ústavů LF UP.

6. Zapojení LF UP do projektů Strukturálních fondů VaVI.

7. Postoj ke vzniku univerzitních nemocnic

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: