Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Volby děkana LF 2011

Prezentace kandidátů na děkana na setkání akademické obce

Kandidáti na funkci děkana LF UP se představili na setkání akademické obce fakulty dne 10. května 2011.

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - prezentace

doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. - prezentace

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - prezentace

 

Teze a životopisy kandidátů na děkana pro opakované volby

Kandidáti na funkci děkana LF UP, kteří vyjádřili se svou kandidaturou souhlas, předložili 6. 5. 2011 akademické obci fakulty teze svého programu a životopisy:  

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - teze - životopis

doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. - teze - životopis

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - teze - životopis

 

Opakované volby kandidáta na děkana LF UP ve stejném složení

Poté, co Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na svém zasedání 19. dubna ani ve třetím kole nezvolil kandidáta na funkci děkana fakulty, v souladu s volebním a jednacím řádem vyhlásil nové řízení o jmenování kandidáta na děkana. K dnešní uzávěrce byla akademickou obcí fakulty zvláštní volební komisi AS LF UP navržena tři jména, přičemž všichni navržení se svou kandidaturou vyjádřili souhlas. Stejně jako při první volbě se tak o možný post děkana LF UP utkají prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. z Ústavu mikrobiologie LF UP, stávající proděkan pro přijímací řízení, kurikulum Všeobecného lékařství a legislativu, dále doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. z Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP, která v letech 2003–2004 působila jako proděkanka pro záležitosti studia všeobecného lékařství 4.–6. ročníku, studia v angličtině a zahraniční styky, a doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. z Hemato-onkologické kliniky LF UP, který od roku 2008 stojí v čele Akademického senátu LF UP.

Kandidáti předloží do 6. května teze svých programů a 10. května ve 14 hodin se představí na shromáždění akademické obce fakulty, které proběhne ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP na Hněvotínské ulici. Akademický senát fakulty na svém veřejném zasedání 17. května ve 13 hodin na stejném místě zvolí jednoho z kandidátů a navrhne ho rektorovi UP ke jmenování děkanem lékařské fakulty.

 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 11. 05. 2011, Tomas Kopecny