Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

VOLBY DĚKANA 2015

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA

Volba kandidáta na funkci děkana LF UP proběhne na veřejném zasedání Akademického senátu LF UP v úterý 21. dubna  2015 od 13 hodin ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP.

PREZENTACE KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA

Za účelem prezentace volebního programu a diskuse s kandidátem na funkci děkana na funkční období 2015-2019 bylo svoláno shromáždění akademické obce LF UP, které se bude konat v úterý 14. dubna 2015 od 14 hodin ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP.

Na tomto shromáždění kandidát prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. odpoví na otázky položené v průběhu diskuse i zaslané předem emailem nebo prostřednictvím facebookové stránky Akademického senátu LF UP.

Na dobu shromáždění bylo vyhlášeno děkanské volno bez nutnosti náhrady výuky.

Prezentace kandidáta i následná diskuse budou probíhat v českém jazyce.

Setkání kandidáta na děkana LF UP se studenty anglických studijních programů proběhne v pátek 10. dubna ve 13 hodin v místnosti 2.518 Dostavby TÚ. Na dobu setkání bylo vyhlášeno děkanské volno bez nutnosti náhrady výuky.

PROGRAMOVÉ TEZE

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (Ústav mikrobiologie LF UP)

  

KANDIDÁTNÍ LISTINA

pro volbu kandidáta na funkci děkana
Lékařské fakulty UP v Olomouci
pro období 2015 – 2019

Kandidátem, který byl navržen a vyjádřil souhlas s kandidaturou podle čl. 36 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu LF UP, je

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (Ústav mikrobiologie LF UP)

Kandidát předloží teze svého programu ke zveřejnění do 23. března 2015.

V úterý 14. dubna 2015 ve 14 hodin proběhne ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP shromáždění akademické obce fakulty, na kterém se kandidát představí a odpoví na otázky senátorů a členů akademické obce, které se vztahují k jeho kandidatuře.

 

V Olomouci 25. února 2015

Mgr. Pavel Kurfürst, předseda zvláštní volební komise AS LF UP

  

VYHLÁŠENÍ VOLEB DĚKANA 2015

Akademický senát Lékařské fakulty UP v Olomouci podle čl. 36 Volebního a jednacího řádu (VJŘ) AS LF UP svým usnesením ze dne 16. 12. 2014

v y h l a š u j e

VOLBU KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA
Lékařské fakulty UP v Olomouci

Pro tento účel zvolil AS LF UP zvláštní volební komisi ve složení:

Mgr. Pavel Kurfürst – předseda
Petra Dudová, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., Jakub Kania

 

Harmonogram voleb

Uzávěrka návrhů na kandidáty:

pátek 20. února 2015 12.00 hodin

Ověření souhlasu navrhovaných kandidátů:

pátek 27. února 2015

Zveřejnění kandidátní listiny:

pondělí 2. března 2015

Představení kandidátů na shromáždění akademické obce:        

úterý 14. 4. 2015 

Volba kandidáta na děkana – zasedání AS LF UP:

úterý 21. 4. 2015

Způsob předložení návrhu

Návrh se předkládá výhradně písemně, a to buď doporučeným dopisem nebo prostřednictvím podatelny LF UP (umístěna na DLF tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc) a adresuje se Akademickému senátu LF UP, k rukám předsedy zvláštní volební komise Mgr. Pavla Kurfürsta.

Kandidát

Na kandidátní listinu se zařadí každá osoba navržená v souladu s VJŘ AS LF UP a výše uvedeným postupem, která volební komisi vysloví souhlas s kandidaturou. Splnění podmínek dle zák. č. 451/1991 Sb.1 doloží kandidát před jmenováním do funkce.

 

V Olomouci 17. prosince 2014

 

MUDr. Jan Strojil, Ph.D., předseda AS LF UP

Mgr. Pavel Kurfürst, předseda zvláštní volební komise AS LF UP

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 26. 05. 2016, Vladislav Raclavský