Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Volby do AS LF 2007

Akademický senát Lékařské fakulty UP v Olomouci (dále AS LF) vyhlásil na svém jednání dne 2. října 2007 volby do AS LF.  Na tomto místě budou vždy k dispozici aktuální informace k volbám, řazeny od nejnovějších po nejstarší.

Konečné výsledky voleb

 • Oznámení volební komise o vyhlášení konečných výsledků voleb - protože nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny žádné připomínky, nabývají platnosti předběžně vyhlášené výsledky (viz níže) 

Předběžné výsledky voleb (zveřejněno 5. prosince 2007, 13:30)

Podle volebního a jednacího řádu může do tří dnů po zveřejnění kterýkoli člen akademické obce podat proti platnosti výsledku voleb námitku u volební komise (předseda Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Ústav mikrobiologie). Hlavní volební komise rozhodne bez zbytečného odkladu o oprávněnosti námitek a vyhlásí platné výsledky voleb nebo případně rozhodne o vypsání nových voleb.

Vyhlášení předběžných výsledků se očekává v úterý 4. prosince kolem 17 hod ve foyer Teoretických ústavů (volební místnost se uzavře v 16 hod. a začne sčítání hlasů, okamžik vyhlášení zavisí na dokončení sčítání a vyhotovení zápisu).

Veřejná prezentace kandidátů plánovaná na 29. listopadu se pro minimální zájem kandidátů (přihlásil se pouze 1 student) NEKONÁ!

Volební prezentace:

 • Rodion Procjuk (kandidát z řad studentů, prezentace PowerPoint)
 • Milan Sova (kandidát z řad studentů, prezentace PowerPoint)
 • Pavel Kurfurst (kandidát z řad akademických pracovníků, dokument ve formátu pdf, obsahem je informace o účasti některých kandidujících, kteří již byli členy senátu, na minulých jednáních)

19. listopadu byl na základě návrhů a zjištěných souhlasů s kandidaturou uzavřen volební komisí seznam kandidátů - najdete zde ve formátu pro MS Excel.

Harmonogram a některá pravidla: 

 • Podávat návrhy na kandidáty do AS LF je možné do 12. listopadu 2007.
 • Kandidátní listiny budou zveřejněny 19. listopadu 2007.
 • Prezentace kandidátů proběhne (v případě zájmu) 29. listopadu 2007.
 • Vlastní volby proběhnou 3. – 4. prosince 2007 (pondělí a úterý) vždy od 8 do 16 hod. v Moresově studijním centru na Teoretických ústavech LF UP.
 • Předběžné výsledky budou vyhlášeny 4. prosince 2007 kolem 18 hod.
 • Podávat případné námitky proti platnosti voleb bude možné 5.-7. prosince 2007.
 • Vyhlášení platných výsledků voleb nebo případně vypsání nových voleb proběhne 8. prosince 2007.

Náležitosti podávání návrhů na kandidáty do AS LF:

 • Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout za kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. V návrhu musí navrhující uvést své jméno, pracoviště nebo studijní obor a ročník a připojit svůj podpis. 
 • Členové nebo skupiny členů akademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta, zašlou takový písemný návrh předsedovi volební komise, Doc. MUDr. M. Kolářovi, Ph.D. (Ústav mikrobiologie LF UP, Hněvotínská 3). 
 • Každý návrh musí obsahovat jméno, event. jména, kandidáta(ů) a dále studijní obor a ročník studia v případě studentů, nebo pracoviště v případě akademických pracovníků. 
 • Volební komise současně žádá navrhující, aby v případě kandidátů – studentů uvedli kontaktní adresy (e-mail) z důvodu urychlení zjištění souhlasu s kandidaturou.

Proč navrhovat kandidáty a volit do AS LF?

 • kdo se vzdává demokratických možností ovlivňovat veřejné věci, dává jiným možnost rozhodovat o svých vlastních věcech
 • senát volí děkana - od osobnosti děkana se významným způsobem odvíjí směřování fakulty a její prosperita
 • senát kontroluje hospodaření fakulty a schvaluje způsob dělení prostředků na jednotlivá pracoviště
 • senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: