Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (listopad 2010)

Akademičtí pracovníci

příjmení, jméno, titul(y), rok narození, pracoviště

 1. Adam Tomáš, doc. RNDr., Ph.D., 1965, Laboratoř dědičných metabolických poruch
 2. Adamus Milan, doc. MUDr., Ph.D., 1957, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 3. Anzenbacher Pavel, prof. RNDr., DrSc., 1947, Ústav farmakologie
 4. Bajgar Robert, MUDr. Mgr., Ph.D., 1975, Ústav lékařské biofyziky
 5. Bardoň Jan, MVDr., Ph.D., MBA, 1964, Ústav mikrobiologie
 6. Binder Svatopluk, Mgr., Ph.D., 1978, Ústav lékařské biofyziky
 7. Bohanes Tomáš, MUDr., Ph.D., 1972, I. chirurgická klinika
 8. Bouchal Jan, Mgr., Ph.D., 1973, Ústav patologie
 9. Brož Martin, MUDr., 1965, Otolaryngologická klinika
 10. Brychtová Svetlana, MUDr., Ph.D, 1966, Ústav patologie
 11. Ćwiertka Karel, MUDr., Ph.D., 1961, Onkologická klinika
 12. Čižmář Igor, doc. MUDr., Ph.D., 1971, I. chirurgická klinika
 13. Dhaifalah Ishraq, MUDr., Ph.D., 1964, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
 14. Divoký Vladimír, doc. RNDr., Ph.D., 1963, Ústav biologie
 15. Doubravská Lenka, MUDr., 1978, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 16. Ehrmann Jiří, prof. MUDr., Ph.D., 1967, Ústav histologie a embryologie
 17. Filipčíková Radka, Mgr., Ph.D., 1976, Ústav normální anatomie
 18. Friedecký David, RNDr. Mgr., Ph.D., 1976, Dětská klinika
 19. Gallo Jiří, doc. MUDr., Ph.D., 1966, Ortopedická klinika
 20. Hajdúch Marián, doc. MUDr., Ph.D., 1969, Dětská klinika
 21. Hamal Petr, doc. MUDr., Ph.D., 1959, Ústav mikrobiologie
 22. Hanulík Vojtěch, MUDr., 1982, Ústav mikrobiologie
 23. Heinc Petr, doc. MUDr., Ph.D., 1954, I. interní klinika ­– kardiologická
 24. Horáková Dagmar, MUDr., Ph.D., 1970, Ústav preventivního lékařství
 25. Horčička Vladko, MUDr., Ph.D., 1970, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
 26. Horváthová Monika, Mgr., Ph.D., 1978, Ústav biologie
 27. Htoutou Sedláková Miroslava, MUDr., 1985, Ústav mikrobiologie
 28. Charamza Jiří, MUDr., 1965, Ústav normální anatomie
 29. Indrák Karel, prof. MUDr., DrSc., 1947, Hemato-onkologická klinika
 30. Jarošová Marie, prof. RNDr. Mgr., CSc., 1950, Hemato-onkologická klinika
 31. Jelenová Daniela, MUDr., 1979, Klinika psychiatrie
 32. Kamarádová Dana, MUDr., 1983, Klinika psychiatrie
 33. Kantor Lumír, MUDr., Ph.D., 1962, Novorozenecké oddělení
 34. Karásek David, MUDr., Ph.D., 1972, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
 35. Klein Jiří, prof. MUDr., Ph.D., 1963, I. chirurgická klinika
 36. Klos Dušan, MUDr., Ph.D., 1976, I. chirurgická klinika
 37. Kolářová Hana, doc. RNDr., CSc., 1961, Ústav lékařské biofyziky
 38. Kopřiva František, prof. MUDr., Ph.D., 1956, Dětská klinika
 39. Koranda Pavel, MUDr., Ph.D., 1957, Klinika nukleární medicíny
 40. Kubínek Radim, MUDr., 1980, Klinika psychiatrie
 41. Kučerová Ladislava, MUDr., 1957, Ústav patologie
 42. Kurfürst Pavel, Mgr., 1969, Centrum pro výuku cizích jazyků
 43. Látal Tomáš, Ing. Mgr., 1970, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky
 44. Loyka Svatopluk, doc. MUDr., CSc., 1945, Ústav soudního lékařství a medicínského práva
 45. Mareš Jan, doc. MUDr., Ph.D., 1970, Neurologická klinika
 46. Matoušková Ivanka, doc. RNDr., Ph.D., 1948, Ústav preventivního lékařství
 47. Melichar Bohuslav, prof. MUDr., Ph.D., 1965, Onkologická klinika
 48. Minařík Jiří, MUDr. Mgr., Ph.D., 1978, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
 49. Mrozek Zdeněk, MUDr., Ph.D., 1964, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 50. Nakládalová Marie, doc. MUDr., Ph.D., 1954, Klinika pracovního lékařství
 51. Novotný Jiří, Mgr., Ph.D., 1974, Ústav biologie
 52. Oborná Ivana, doc. MUDr., Ph.D., 1961, Porodnicko-gynekologická klinika
 53. Papajík Tomáš, doc. MUDr., CSc., 1967, Hemato-onkologická klinika
 54. Pastucha Dalibor, MUDr., Ph.D., 1976, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
 55. Petřek Martin, prof. MUDr., CSc., 1963, Ústav imunologie
 56. Petřková Jana, MUDr., Ph.D., 1962, I. interní klinika – kardiologická
 57. Poprachová Alžběta, MUDr., 1983, Ústav normální anatomie
 58. Procházka Vít, MUDr., 1977, Hemato-onkologická klinika
 59. Procházka Vlastimil, doc. MUDr., Ph.D., 1958, II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická
 60. Raclavský Vladislav, MUDr., Ph.D., 1966, Ústav mikrobiologie
 61. Riegrová Dagmar, MUDr., CSc., 1953, Ústav patologické fyziologie
 62. Skalický Pavel, MUDr. Mgr., Ph.D., 1978, I. chirurgická klinika
 63. Sovová Eliška, doc. MUDr., Ph.D., MBA, 1960, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
 64. Starosta Martin, doc. MUDr., Ph.D., 1967, Klinika zubního lékařství
 65. Strojil Jan, MUDr., 1978, Ústav farmakologie
 66. Šafránek Petr, MUDr., 1973, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 67. Šantavý Jiří, prof. MUDr., CSc., 1947, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
 68. Škarda Jozef, MUDr. MVDr., Ph.D., 1974, Ústav patologie
 69. Táborský Miloš, doc. MUDr., CSc., FESC, MBA, 1962, I. interní klinika – kardiologická
 70. Trojanec Radek, RNDr., Ph.D., 1975, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice
 71. Überall Ivo, Ing., Ph.D., 1971, Ústav patologie
 72. Vágnerová Iva, MUDr., Ph.D., 1955, Ústav mikrobiologie
 73. Večeřa Rostislav, doc. MUDr., Ph.D., 1965, Ústav farmakologie
 74. Vidlář Aleš, MUDr., 1974, Urologická klinika
 75. Vostálová Jitka, doc. Mgr., Ph.D., 1968, Ústav lékařské chemie a biochemie
 76. Vrtěl Radek, doc. RNDr., Ph.D., 1965, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
 77. Vrublová Eva, Mgr., Ph.D., 1983, Ústav lékařské chemie a biochemie
 78. Zadražil Josef, doc. MUDr., CSc., 1954, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
 79. Žurková Monika, MUDr., 1972, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

 

Studenti

příjmení, jméno, titul, rok narození, ročník, studijní obor

 1. Adamusová Petra, 1987, 5., všeobecné lékařství
 2. Bodnár Vojtěch, 1990, 2., všeobecné lékařství
 3. Bojko Jakub, 1985, 2., zubní lékařství
 4. Dašková Adéla, Mgr., 1985, 2., lékařská biofyzika – doktorský studijní program
 5. Dioszegi Viliam, 1987, 3., všeobecné lékařství
 6. Dorazilová Eva, 1986, 5., všeobecné lékařství
 7. Dudová Petra, 1990, 2., všeobecné lékařství
 8. Fialová Jana, MUDr., 1982, 3., chirurgie – doktorský studijní program
 9. Gočová Lucia, 1987, 5., všeobecné lékařství
 10. Honig Pavel, Bc., 1980, 2., všeobecné lékařství
 11. Jančíková Veronika, 1989, 3., všeobecné lékařství
 12. Jirásek Petr, 1990, 1., zubní lékařství
 13. Kabelka Ondřej, 1989, 3., všeobecné lékařství
 14. Kliková Katarína, 1987, 6., všeobecné lékařství
 15. Líčeník Radim, MUDr. Mgr., 1975, 3., sociální lékařství – doktorský studijní program
 16. Mikolajová Simona, 1986, 5., všeobecné lékařství
 17. Mokrošová Kateřina, 1986, 6., všeobecné lékařství
 18. Mrňka Vojtěch, 1986, 5., všeobecné lékařství
 19. Novosad Jiří, 1991, 1., všeobecné lékařství
 20. Nudzajová Zuzana, 1987, 5., všeobecné lékařství
 21. Nykel Karel, 1989, 3., všeobecné lékařství
 22. Piecha Roman, 1987, 5., všeobecné lékařství
 23. Pospíšilová Anežka, 1987, 5., všeobecné lékařství
 24. Přeček Jan, MUDr., 1985, 1., vnitřní nemoci – doktorský studijní program
 25. Rumíšková Denisa, 1988, 3., všeobecné lékařství
 26. Seidenglanz David, 1988, 4., všeobecné lékařství
 27. Sovová Markéta, 1987, 4., všeobecné lékařství
 28. Sukop Roman, 1985, 6., všeobecné lékařství
 29. Šašinková Jana, 1989, 3., všeobecné lékařství
 30. Švihra Ján, 1991, 2., všeobecné lékařství
 31. Tischerová Jana, 1987, 4., všeobecné lékařství
 32. Uhlářová Helena, 1985, 6., všeobecné lékařství
 33. Vachutka Jaromír, Mgr., 1984, 2., lékařská biofyzika – doktorský studijní program
 34. Wacławik Lešek, 1987, 3., všeobecné lékařství

 

PDF verze ke stažení zde.

English version

 

Mgr. Aleš Manda, v. r.
předseda volební komise

9. listopadu 2010

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 18. 11. 2013, Tomas Kopecny