Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (listopad 2013)

Akademičtí pracovníci

příjmení, jméno, titul(y), rok narození, pracoviště

 1. Adam Tomáš, prof. RNDr., Ph.D., 1965, Dětská klinika
 2. Adamus Milan, doc. MUDr., Ph.D., 1957, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 3. Anzenbacher Pavel, prof. RNDr., DrSc., 1947, Ústav farmakologie
 4. Bajgar Robert, MUDr. Mgr., Ph.D., 1975, Ústav molekulární a translační medicíny
 5. Bardoň Jan, doc. MVDr., Ph.D., MBA, 1964, Ústav mikrobiologie
 6. Bezdičková Marcela, RNDr., Ph.D., 1975, Ústav normální anatomie
 7. Bohanes Tomáš, MUDr., Ph.D., 1972, I. chirurgická klinika
 8. Bouchal Jan, Mgr., Ph.D., 1973, Ústav klinické a molekulární patologie
 9. Cibiček Norbert, MUDr., Ph.D., 1978, Ústav lékařské chemie a biochemie
 10. Ćwiertka Karel, MUDr., Ph.D., 1961, Onkologická klinika
 11. Dhaifalah Ishraq, doc. MUDr., Ph.D., 1964, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
 12. Doupal Vlastimil, MUDr., Ph.D., 1961, I. interní klinika – kardiologická
 13. Džubák Petr, MUDr., Ph.D., 1974, Ústav molekulární a translační medicíny
 14. Ehrmann Jiří, prof. MUDr., Ph.D., 1967, Ústav klinické a molekulární patologie
 15. Filipčíková Radka, Mgr., Ph.D., 1976, Ústav normální anatomie
 16. Gallo Jiří, prof. MUDr., Ph.D., 1966, Ortopedická klinika
 17. Gregar Jan, MUDr., Ph.D., 1976, II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická
 18. Hajdúch Marián, doc. MUDr., Ph.D., 1969, Ústav molekulární a translační medicíny
 19. Hanulík Vojtěch, MUDr., 1982, Ústav mikrobiologie
 20. Heinc Petr, doc. MUDr., Ph.D., 1954, I. interní klinika – kardiologická
 21. Horáková Dagmar, doc. MUDr., Ph.D., 1970, Ústav preventivního lékařství
 22. Horáková Jana, Mgr., 1985, Ústav lékařské biofyziky
 23. Hubáček Petr, MUDr., MBA, 1965, Ústav normální anatomie
 24. Indrák Karel, prof. MUDr., DrSc., 1947, Hemato-onkologická klinika
 25. Jelenová Daniela, MUDr. Bc., 1979, Klinika psychiatrie
 26. Kantor Lumír, MUDr., Ph.D., 1962, Porodnicko-gynekologická klinika
 27. Klos Dušan, MUDr. Mgr., Ph.D., 1976, I. chirurgická klinika
 28. Klugar Miloslav, PhDr. Ph.D., 1982, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky
 29. Kopřiva František, prof. MUDr., Ph.D., 1956, Dětská klinika
 30. Kriegová Eva, Dr., 1968, Ústav imunologie
 31. Křupka Michal, Mgr., Ph.D., 1981, Ústav imunologie
 32. Kurfürst Pavel, Mgr., 1969, Centrum pro výuku cizích jazyků
 33. Lichnovská Radka, MUDr., Ph.D., 1973, Ústav histologie a embryologie
 34. Lišková Barbora, Mgr., Ph.D., 1984, Ústav farmakologie
 35. Malina Lukáš, Mgr., 1988, Ústav lékařské biofyziky
 36. Malohlava Jakub, Mgr., 1985, Ústav lékařské biofyziky
 37. Manišová Barbora, Mgr., 1988, Ústav lékařské biofyziky
 38. Marek Dan, doc. MUDr., Ph.D., 1964, I. interní klinika – kardiologická
 39. Mareš Jan, doc. MUDr., Ph.D., 1970, Neurologická klinika
 40. Melichar Bohuslav, prof. MUDr., Ph.D., 1965, Onkologická klinika
 41. Minařík Jiří, MUDr. Mgr., Ph.D., 1978, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
 42. Mohelníková Duchoňová Beatrice, MUDr., Ph.D., 1983, Onkologická klinika
 43. Mrozek Zdeněk, MUDr., Ph.D., 1964, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 44. Partschová Martina, Mgr., 1983, Ústav biologie
 45. Pastucha Dalibor, MUDr., Ph.D., MBA, 1976, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
 46. Petřek Martin, prof. MUDr., CSc., 1963, Ústav imunologie
 47. Procházka Martin, doc. MUDr., Ph.D., 1970, Porodnicko-gynekologická klinika
 48. Procházka Vít, MUDr., Ph.D., 1977, Hemato-onkologická klinika
 49. Raclavský Vladislav, MUDr., Ph.D., 1966, Ústav mikrobiologie
 50. Riegrová Dagmar, MUDr., CSc., 1953, Ústav patologické fyziologie
 51. Skalický Pavel, MUDr. Mgr., Ph.D., 1978, I. chirurgická klinika
 52. Srovnal Josef, MUDr., Ph.D., 1978, Ústav molekulární a translační medicíny
 53. Strojil Jan, MUDr., 1978, Ústav farmakologie
 54. Škarda Jozef, MUDr. MVDr., Ph.D., 1974, Ústav klinické a molekulární patologie
 55. Šternberský Jan, MUDr., 1982, Klinika chorob kožních a pohlavních
 56. Študentová Hana, MUDr., 1979, Onkologická klinika
 57. Švébišová Hana, MUDr., Ph.D., 1967, Onkologická klinika
 58. Überall Ivo, Ing. Bc., Ph.D., 1971, Ústav klinické a molekulární patologie
 59. Václavík Jan, MUDr., Ph.D., 1979, I. interní klinika – kardiologická
 60. Vágnerová Iva, MUDr., Ph.D., 1955, Ústav mikrobiologie
 61. Večeřa Rostislav, doc. MUDr., Ph.D., 1965, Ústav farmakologie
 62. Vidlář Aleš, MUDr., Ph.D., 1974, Urologická klinika
 63. Vostálová Jitka, doc. Mgr., Ph.D., 1968, Ústav lékařské chemie a biochemie
 64. Zapletalová Jana, Mgr., Dr., 1962, Ústav lékařské biofyziky
 65. Zapletalová Jiřina, doc. MUDr., Ph.D., 1954, Dětská klinika

 

Studenti

příjmení, jméno, titul, rok narození, ročník, studijní obor

 1. Authorsen Roxane, 1992, 1., General Medicine
 2. Bardoň Jan, 1990, 5., všeobecné lékařství
 3. Bednářová Andrea, 1991, 3., všeobecné lékařství
 4. Bouchalová Jana, 1992, 3., všeobecné lékařství
 5. Čecháková Kateřina, 1990, 4., všeobecné lékařství
 6. Dioszegi Viliam, 1987, 5., všeobecné lékařství
 7. Dočkalová Monika, 1994, 1., zubní lékařství
 8. Doležel Vojtěch, 1991, 2., zubní lékařství
 9. Dostálová Jitka, 1991, 3., zubní lékařství
 10. Dudová Petra, 1990, 4., všeobecné lékařství
 11. Ferencová Klára, 1990, 4., všeobecné lékařství
 12. Gannová Claudia, 1990, 4., všeobecné lékařství
 13. Honig Pavel, Bc., 1980, 3., všeobecné lékařství
 14. Hůlová Veronika, 1991, 4., všeobecné lékařství
 15. Chromíková Jana, 1992, 3., všeobecné lékařství
 16. Jirásek Petr, 1990, 4., zubní lékařství
 17. Kania Jakub, 1991, 3., zubní lékařství
 18. Konečný Jakub, MUDr., 1986, 1., chirurgie – doktorský studijní program
 19. Kovalský Tomáš, 1992, 3., zubní lékařství
 20. Kovařík Josef, 1994, 2., Dentistry
 21. Krejčíková Anna, 1992, 2., zubní lékařství
 22. Kubatková Izabela, 1992, 3., všeobecné lékařství
 23. Kučera Petr, 1992, 2., všeobecné lékařství
 24. Kučera Tomáš, 1993, 1., zubní lékařství
 25. Kučová Irena, 1986, 4., General Medicine
 26. Machačová Martina, 1990, 5., všeobecné lékařství
 27. Menoušek Jan, 1990, 4., všeobecné lékařství
 28. Mnacakanová Eva, 1992, 2., všeobecné lékařství
 29. Mrázková Ivana, 1991, 3., všeobecné lékařství
 30. Novosad Jiří, 1991, 4., všeobecné lékařství
 31. Obr Aleš, MUDr., 1984, 3. onkologie – doktorský studijní program
 32. Ondrová Sabina, 1992, 3., všeobecné lékařství
 33. Pargačová Veronika, 1992, 3., všeobecné lékařství
 34. Pašková Petra, 1992, 3., zubní lékařství
 35. Přeček Jan, MUDr., 1985, 4., vnitřní nemoci – doktorský studijní program
 36. Přibyl Michal, 1992, 3., zubní lékařství
 37. Rajdová Aneta, 1990, 4., všeobecné lékařství
 38. Sládečková Natália, 1993, 2., zubní lékařství
 39. Sova Milan, MUDr., 1985, 3., vnitřní nemoci – doktorský studijní program
 40. Sovová Markéta, MUDr., 1987, 1., vnitřní nemoci – doktorský studijní program
 41. Stančík Robin, 1991, 3., všeobecné lékařství
 42. Strieš Mário, 1992, 2., zubní lékařství
 43. Šoukalová Hana, 1992, 3., zubní lékařství
 44. Švihra Ján, 1991, 5., všeobecné lékařství
 45. Tichý Tomáš, 1991, 3., všeobecné lékařství
 46. Tomečková Petra, 1990, 4., zubní lékařství
 47. Uvírová Kateřina, 1994, 1., všeobecné lékařství
 48. Vávra Karel, 1993, 1., všeobecné lékařství
 49. Zelená Jana, 1993, 2., zubní lékařství

 

PDF verze ke stažení zde.

English version

 

Mgr. Aleš Manda, v. r.
předseda volební komise

15. listopadu 2013

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 22. 11. 2013, Tomas Kopecny