Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Volby do Akademického senátu UP v Olomouci

1.4.2008
Na LF byly uzavřeny volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci. Voleb se zúčastnilo 329 (11 %) členů akademické obce, odevzdáno bylo 322 platných hlasovacích lístků. Hlasovalo 125 akademických pracovníků a 204 studentů.

Akademičtí pracovníci (seřazeno dle počtu platných hlasů):

Jméno

r.n.

pracoviště

hlasů

procent

Riegrová Dagmar, MUDr., CSc.

1953

Ústav patologické fyziologie

122

38 %

Sovová Eliška, doc. MUDr., PhD. MBA

1960

I. interní klinika

120

37 %

Kurfürst Pavel, Mgr.

1969

Centrum pro výuku cizích jazyků

115

36 %

Klein Jiří, prof. MUDr., PhD.

1963

I. chirurgická klinika

85

26 %

Dvořák Zdeněk, doc. RNDr., PhD.

1974

Ústav lékařské chemie a biochemie

67

21 %

Starosta Martin, doc. MUDr., PhD.

1967

Klinika zubního lékařství

57

18 %

Molíková Radka, Mgr., PhD.

1974

Ústav normální anatomie

29

9 %

Studenti (též seřazeno dle počtu platných hlasů):

Jméno

r.n.

Ročník, obor, program

hlasů

procent

Obr Aleš

1984

3. ročník, všeob. lékařství, M5103

239

74 %

Do Akademického senátu UP v Olomouci byli tedy na období 2008-2011 za Lékařskou fakultu zvoleni: Riegrová Dagmar, Sovová Eliška a Obr Aleš.

MUDr. Jan Strojil
předseda dílčí volební komise
V Olomouci dne 1.4.2008

 

Starší zprávy:

AS UP na zasedání 27.2.2008 vyhlásil volby do AS UP (.doc)

Na Lékařské fakultě proběhnou volby do AS UP ve dnech 31.3. a 1.4. vždy od 8.00 do 16.00 hod. v Moresově centru na TÚ LF (vlevo od schodiště k malým posluchárnám). Volí se dva členové z řad akademických pracovníků a jeden člen z řad studentů. Volby jsou nedělené, každý člen akademické obce tedy volí všechny tři členy.

Kandidátní listina byla zveřejněna na úřední desce LF UP.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: