Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Volby do AS UP 2014

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil na svém zasedání dne 30. 10. 2013 volby do AS UP. Na tomto místě budou k dispozici aktuální informace k volbám, v pořadí od nejnovějších po nejstarší.

KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UP

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné písemné námitky proti platnosti voleb, vyhlásila volební komise dne 15. května 2014 platné výsledky voleb do Akademického senátu LF UP.

Konečné výsledky (pdf)

Předběžné výsledky opakovaných voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého konaných 7. května 2014

Preliminary Results of Rerun Election to the Academic Senate of Palacký University Olomouc held on May 7th 2014

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:
Votes obtained were as follows, in descending order: 

Akademičtí pracovníci/academic staff:

 1. Anzenbacher Pavel, prof. RNDr., DrSc. – 201 hlasů
 2. Vostálová Jitka, doc. Mgr., Ph.D. – 164 hlasů

 3. Petřek Martin, prof. MUDr., CSc. – 109 hlasů 
 4. Riegrová Dagmar, MUDr., CSc. – 43 hlasů
 5. Vidlář Aleš, MUDr., Ph.D. – 42 hlasů

 

7. května 2014

Mgr. Kristýna Krasulová
Předsedkyně volební komise

OPAKOVÁNÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PALACKÉHO

Hlavní volební komise vyhlásila opakování voleb do AS UP na Lékařské fakultě pro volební období 2014-2017 podle čl. 10 odst. 1 VJŘ AS UP.

TÚ LF UP 7. 5. 2014 9-17 hod. (středa)

Volební místnosti 2.550 (spojovací chodba mezi TÚ a novostavbou).

Ukončení voleb na UP: 7. 5. 2014

Průběh voleb - informace pro voliče

Totožnost voliče ověřují přítomní členové dílčí volební komise před vykonáním volebního aktu. Totožnost se ověřuje zejména podle platného občanského průkazu, platného cestovního dokladu, průkazu akademického pracovníka, průkazu studenta, výkazu o studiu. Je-li totožnost ověřena, vydají členové volební komise voliči hlasovací lístek a umožní mu vstup do zvláštního odděleného prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Volbu dvou kandidátů z řad akademických pracovníků vyznačí volič na hlasovacím lístku zřetelným zakroužkováním jejich pořadového čísla.

Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu členů dílčí volební komise do volební schránky; tím je voličův volební akt ukončen a volič již není oprávněn v probíhajících volbách opakovaně hlasovat.

Volební a jednací řád AS UP, čl. 7, odst. 4-6

Seznam kandidátů (List of Candidates)

Opakování voleb do AS UP 2014 na Lékařské fakultě

Na stránkách AS UP byla zveřejněna zpráva Hlavní volební komise. Na základě jejího rozhodnutí se budou opakovat volby do AS UP na Lékařské fakultě. Opakování voleb se týká pouze míst akademických pracovníků.

Odkaz na zprávu HVK:
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/AKTUALITY_2014/Zprava_HVK_o_prubehu_a_vysledcich_voleb_do_AS_UP_pro_volebni_obdobi_2014.pdf

Na stránkách AS UP byl zveřejněn harmonogram voleb a pokyny pro podávání návrhů na kandidáty.

Opakování voleb do AS UP 2014 (pdf)

Pro podávání návrhů kandidátů můžete využít vzorový dokument (docx).

Návrhy kandidátů směřujte do 2. 5. k rukám předsedkyně volební komise.

Předběžné výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého konaných ve dnech 3. – 4. dubna 2014

Preliminary Results of Election to the Academic Senate of Palacký University Olomouc held from 3 to 4 April 2014

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:

Votes obtained were as follows, in descending order: 

Akademičtí pracovníci/academic staff:

 1. Anzenbacher Pavel, prof. RNDr. DrSc. – 165 hlasů/votes
 2. Vostálová Jitka, doc. Mgr. Ph.D. – 125 hlasů/votes

 3. Petřek Martin, prof. MUDr. Ph.D. – 117 hlasů/votes
 4. Mrozek Zdeněk, MUDr. – 69 hlasů/votes
 5. Riegrová Dagmar, MUDr. CSc. – 45 hlasů/votes

Studenti/studets

 1. Dioszegi Viliam – 190 hlasů/votes

 2. Kania Jakub         – 86 hlasů/votes

 

11. dubna 2014
Mgr. Kristýna Krasulová
Předsedkyně volební komise

 

 

 

 

VOLBY DO AS UP

3.4. 2014 9-17 hod. (čtvrtek)
4.4. 2014 9-15 hod. (pátek)

Volby proběhnou ve volební místnosti 2.550 (spojovací chodba mezi TÚ a novostavbou).

Vyhlášení voleb

Akademický senát Univerzity Palackého na svém zasedání dne 3. 10. 2013 schválil usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu UP na funkční období od 27. 5. 2014 do 27. 5. 2017 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám:

 1. Zvolení členů dílčích volebních komisí: do pátku 7. 3. 2014
 2. Návrhy kandidátů do AS UP: do pátku 14. 3. 2014
 3. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách, seznamu voličů a kandidátní listiny: do pátku 21. 3. 2014
 4. Zahájení voleb: pátek 28. 3. 2014
 5. Ukončení voleb: středa 11. 4. 2014
 6. Opakování voleb: středa 23. 4. 2014

Dílčí volební komise

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém zasedání dne 1. února 2011 zvolil následující členy dílčí volební komise pro volby do AS UP:

 • Mgr. Kristýna Krasulová  (předsedkyně)
 • Karolína Burdová (místopředsedkyně)
 • Petra Dudová
 • Vojtěch Doležel
 • Anna Krejčíková

Dále Akademický senát LF stanovil, že volby na LF UP se budou konat ve dnech 3. - 4. dubna 2014.

Podávání návrhů na kandidáty do AS UP

Členové akademické obce Lékařské fakulty UP mohou do pátku 14. března 2014 podávat písemné návrhy na kandidáty do AS UP z řad akademických pracovníků a studentů LF UP.

Písemný návrh jednoho nebo více kandidátů, který je nutné zaslat předsedkyni dílčí volební komise (Mgr. Kristýna Krasulová, Ústav farmakologie LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc), obsahuje zejména:

a. u akademického pracovníka jméno a příjmení, rok narození a pracoviště,
b. u studenta jméno a příjmení, rok narození, studijní obor, studijní program a ročník, v němž je v době konání voleb na fakultě zapsán.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 11. 2016, Tomas Kopecny