Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Komise senátu

Akademický senát Lékařské fakulty má v současné době následující komise:

Ekonomická komise

 • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, Ph.D.
 • Karolína Burdová (Všeobecné lékařství)
 • Richard Fürst (Zubní lékařství)
 • prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
 • MUDr. Dagmar Riegrová, CSc.

Legislativní komise

 • Bc. Pavel Honig (Všeobecné lékařství)
 • Mgr. Pavel Kurfürst (předseda)
 • MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.
 • MUDr. Jan Strojil
 • prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
 • Veronika Pargačová (Všeobecné lékařství)

Pedagogická komise

 • Roxane Authorsen (General Medicine)
 • Viliam Dioszegi (Všeobecné lékařství)
 • Petra Dudová (Všeobecné lékařství)
 • Jakub Kania (Zubní lékařství)
 • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
 • Josef Kovařík (Dentistry)
 • MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
 • MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D (předsedkyně)
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 04. 2014, Tomas Kopecny