Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku a přijímací řízení

Životopis (pdf)

Agenda proděkana

  1. vyřizování žádostí studentů Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku,
  2. poplatky spojené se studiem Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku,
  3. udělování stipendií studentům Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku,
  4. agenda studentských pedagogických sil v 1. - 3. ročníku,
  5. agenda SVOČ v teoretických a preklinických oborech,
  6. agenda přijímacího řízení ve studijním programu Všeobecné lékařství, včetně CŽV,
  7. vyřizování záležitostí účastníků CŽV, včetně poplatků,
  8. agenda ubytovacího řízení,
  9. ediční činnosti na LF UP.
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 09. 2011, Tomas Kopecny