Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Rozvoj fakulty

Projekt Lékařské fakulty UP Rozvoj infrastruktury pro vědu, výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP – Dostavba Teoretických ústavů byl výběrovou komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy doporučen k financování. Je tak velmi pravděpodobné, že k budově Teoretických ústavů na Hněvotínské ulici v Olomouci přibude do září 2013 zcela nový objekt.

Architektonicky cenná budova Teoretických ústavů, jež Lékařské fakultě UP slouží od 50. let minulého století, již delší dobu nevyhovuje kapacitně i technologicky stále náročnějšímu studiu lékařství a zdravotnických oborů. Její dostavba pomůže vytvořit zázemí pro vzdělávání odborníků v lékařských vědách a podpoří další rozvoj vědecko-výzkumných aktivit v této oblasti.

„Plánovaný objekt, jenž vznikne propojením původní budovy Teoretických ústavů s objektem Dostavby, nabídne významné rozšíření výukových prostor vybavených nejmodernější technikou: učebny, přednáškové sály, počítačové pracovny, studovny a seminární místnosti,“ říká doc. Martin Modrianský, proděkan Lékařské fakulty. Projekt však počítá také s vybudováním nových laboratoří, ve kterých budou moci studenti zejména doktorských studijních programů rozvíjet své vědecko-výzkumné aktivity.

„Projekt Dostavby Teoretických ústavů je úzce svázán, a to nejen technologicky, s projektem BIOMEDREG. Od obou projektů vedení univerzity očekává, že spustí lavinu rozvoje lékařských věd v Olomouci v oblasti základního a hlavně aplikovaného výzkumu. Jednoduše řečeno, chceme vybudováním infrastruktury posunout výzkum a výuku na Lékařské fakultě o úroveň výš,“ říká Modrianský. Z realizace projektu Dostavby však bude profitovat i mladší sestra Lékařské fakulty – Fakulta zdravotnických věd UP, která bude taktéž využívat vybudované výukové kapacity.

Projekt Dostavby Teoretických ústavů je druhým velkým projektem Lékařské fakulty UP financovaným z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. První z nich – projekt BIOMEDREG – Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje totiž již na konci března obdržel rozhodnutí o financování. Celkově jde však o třetí takový projekt v rámci Univerzity Palackého: Přírodovědecká fakulta UP již k 1. březnu 2010 začala s realizací projektu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Rozvoj infrastruktury pro vědu, výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP –

Dostavba Teoretických ústavů

Projekt: Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013, prioritní osa 4;

Lokalita: Teoretické ústavy, Hněvotínská ulice;

Novostavbou bude získáno 7 425 m2 čisté užitkové plochy pro výzkum a výuku.

Cíle projektu:

  • vybudování výzkumné a výukové infrastruktury pro biomedicínské aplikace;

  • vybudování laboratoří pro rozvoj doktorských studijních programů Lékařské fakulty UP s důrazem na využití molekulárně-biologických metod a geneticky modifikovaných organismů;

  • významné kvalitativní zlepšení podmínek pro rozvoj doktorských studijních programů na Lékařské fakultě UP pro lepší uplatnitelnost absolventů ve vědecko-výzkumných kapacitách (projekt je synergický s projektem BIOMEDREG, pro který je důležité mít zázemí pro tvorbu lidských zdrojů);

  • vybudování 4 200 m² nových ploch pro výzkum, vytvoření specializovaných výzkumných laboratoří, včetně technologického zabezpečení úrovně III pro práci s GMO;

  • vybudování specializovaných poslucháren a seminárních místností pro výuku pregraduálních a postgraduálních studentů.

Celkové náklady projektu:

997 830 054 Kč (38 378 079 €), dotace činí 678 665 545 Kč (26 102 520 €).

Projekt BIOMEDREG
Projekt BIOMEDREG

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 12. 2011, Daniel Agnew