Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Specializační vzdělávání

Stěhování referátu pro specializační vzdělávání

Dovolujeme si Vás informovat, že referát pro specializační vzdělávání LF UP v Olomouci je přestěhován (z Děkanátu LF UP na tř. Svobody 8, Olomouc) na Teoretické ústavy LF UP, CENTESIMO (v přízemí, bývalý Ústav anatomie), Hněvotínská 3, Olomouc 

 


Podepsáním Veřejnoprávní smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a statutárními zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy Univerzity v Brně a Palackého Univerzity v Olomouci došlo k převodu specializačního vzdělávání v základních lékařských oborech (kromě oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) a specializačních oborech pro zubní lékaře z IPVZ na lékařské fakulty daných univerzit.

Lékařské fakulty jsou od tohoto data oprávněny provádět činnosti spojené se zařazováním absolventů studia oboru Všeobecné lékařství a Zubní lékařství do základních specializačních oborů.

Od 1. 1. 2012 jsou lékařské fakulty oprávněny organizovat atestační zkoušky. Podle smlouvy budou lékařské fakulty rotovat v pořádání atestačních zkoušek podle předem schváleného harmonogramu.

Pokud bude lékařské fakultě udělena akreditace pro teoretické části vzdělávacích programů, bude též pořádat tyto povinné předatestační specializační kurzy. Povinné předatestační specializační (klinické) stáže budou nadále zabezpečovat akreditovaná zdravotnická zařízení.

Na Lékařské fakultě UP v Olomouci byl vytvořen referát specializačního vzdělávání, který bude úzce spolupracovat s ostatními fakultami v České republice a akreditovanými zdravotnickými zařízeními.

Na těchto stránkách najdete všechny dostupné informace o specializačním vzdělávání, o možnosti zařazení do oboru, organizaci teoretické části a o organizaci atestačních zkoušek.

Přechod do nového systému jistě nebude jednoduchý, ale věříme, že to spolu všechno zvládneme. K tomu jsou Vám k dispozici naše pracovnice a i proděkanka pro specializační vzdělávání. Prosíme o Vaše reakce, dotazy a případné připomínky, komentáře a náměty, aby Vám a Vašim kolegům byl poskytnutý maximální komfort při této změně.

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
proděkanka pro specializační vzdělávání

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 02. 2015, Iveta Elišková