Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Aktuality

Přihlašování na kurzy specializačního vzdělávání LF UP 2017

V sekci Teoretické kurzy se již můžete přihlašovat na kurzy LF UP pro rok 2017

VĚSTNÍK č. 5/2015 - nové vzdělávací programy

k 20. 5. 2015 byly ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky (Věstník 2015, částka 5, Květen 2015) vydány nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, a to: angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie. Dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nové vzdělávací programy nástavbových oborů lékařů, a to: dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, onkourologie, ortopedická protetika, psychosomatika, spondylochirurgie a vaskulární intervenční radiologie.

 

Plné znění Věstníku 2015, částka 5, Květen 2015 naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2015_10261_11.html

Stěhování referátu pro specializační vzdělávání

Dovolujeme si Vás informovat, že referát pro specializační vzdělávání LF UP v Olomouci je přestěhován (z Děkanátu LF UP na tř. Svobody 8, Olomouc) na Teoretické ústavy LF UP (v areálu FN Olomouc), CENTESIMO v přízemí, bývalý Ústav anatomie, Hněvotínská 3, Olomouc.

Základní oftalmologický kmen

Informace MZ ČR:

vzhledem k nevyhovujícímu znění I. části logbooku pro obor oftalmologie, ve které jsou uvedeny doporučené chirurgické výkony namísto povinných oftalmologických, došlo k úpravě této části logbooku v souladu se vzdělávacím programem oboru oftalmologie. Aktuální seznam výkonů základního oftalmologického kmene je ke stažení zde (tato tabulka slouží jakožto pracovní materiál do doby, než na základě odborných diskuzí dojde ke konečné úpravě znění logbooku pro obor oftalmologie).

Změna - odborná praxe na neakreditovaných pracovištích dle VP 2005

Oznámení MZ ČR

Věstník č. 1/2013

Dne 22.1.2013 byl uveřejněn Věstník č. 1/2013, ve kterém jsou mimo jiné zahrnuty informace týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů. Uvedené změny jsou platné datem vydání.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 21. 02. 2017, Iveta Elišková