Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Časté otázky a odpovědi

Jak mám postupovat, pokud bych chtěla změnit vzdělávací program ve stejném oboru?

Není protřeba se nově zařazovat ani o tuto změnu žádat. Postačuje pouze plnit vzdělávací aktivity podle programu z r. 2011 a v přihlášce k atestační zkoušce následně uvedete, podle kterého vzdělávacího programu jste postupovala.
Musíte mít ale splněné všechny požadavky dané tímto programem.

Kde a kdy se mohu přihlásit k atestaci?

Pokud máte splněné všechny vzdělávací aktivity (kurzy, přednášky, praxi, výkony, atd.) dle vzdělávacího programu a splnil jste tedy podmínky k přístupu k atestační zkoušce, přihlašte se k atestaci u Vámi vybrané LF (která je místem konání atestace vizInitiates file downloadtermíny a místa atestační zkoušky). Přihlášku získáte na referátech pro specializační vzdělávání jednotlivých LF.  Elektronickou verzi přihlášky lze použít pouze pokud vytisknete ve formátu A3! (k dispozici viz Formuláře)

Jaký je obsah a průběh atestační zkoušky?

Jak vyplývá z Vyhlášky č. 188/2009, §6 atestační zkouška (dále AZ) se skládá z části teoretické a pokud tak stanoví vzdělávací program, i z části praktické.

Praktická část  AZ se koná v akreditovaném zařízení a předchází teoretické části AZ. AZ probíhá zpravidla v jednom dni. Obsah praktické části je stanoven příslušným vzdělávacím programem.

Teoretická část AZ spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky (které si uchazeč vylosuje a má min 15 na přípravu odpovědí), z nichž 1 může být nahrazena obhajobou písemné práce.

 

Kde získám zkušební otázky k atestační zkoušce?

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání atestačních zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých oborech (Vyhláška 188/2009, §5).

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 06. 2014, Iveta Elišková