Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Formuláře

Uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace evidence zdravotnických pracovníků (EZP), a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na Děkanát Lékařské fakulty UP v Olomouci. Žádosti, které vyřizuje Ministerstvo zdravotnictví se zasílají na MZČR.

UPOZORNĚNÍ!!!

Lékaři, kteří žádají o přeregistraci z IPVZ a současně se chtějí zařadit do nového oboru, musí NEJDŘÍVE VYPLNIT FORMULÁŘ PRO PŘEREGISTRACI a teprve potom formulář o zařazení do oboru. Pokud nedodržíte tento postup, potom Vám žádost o přeregistraci nepůjde uložit (potom systém EZP hlásí toto: „Vzhledem k tomu, že aplikace EZP již eviduje Vaši žádost o změnu zařazení do oboru specializačního vzdělávání, je podání žádosti o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě (převedení lékaře z MZ/IPVZ na LF) bezpředmětné. Vyplněná žádost proto nebude uložena

Žádosti, které vyřizuje LF:

 

 • Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě - (přeregistrace lékaře z MZ/IPVZ na LF)

  další přílohy k Certifikátu viz níže v prostých kopiích:
  - potvrzení o absolvování povinné praxe -  průkaz odbornosti
  - potvrzení o provedených výkonech - logbook
  - potvrzení o absolvování povinných kurzů v rámci kmene
  - občanský průkaz

    

   Žádosti, které vyřizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR:

     
   Zpravodajství z UP
   Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

   Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

   Stránka aktualizována: 19. 08. 2016, Iveta Elišková