Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Obory

Nové základní obory na LF (VĚSTNÍK č. 5/2015)

 • angiologie - interní kmen
 • dětská a dorostová psychiatrie - pediatrický nebo psychiatrický kmen
 • dětská neurologie - pediatrický nebo neurologický kmen
 • pracovní lékařství - interní nebo hygienický kmen nebo základní kmen všeobecné praktické lékařství
 • urgentní medicína - anesteziologický/interní/chirurgický kmen nebo základní kmen všeobecné praktické lékařství

Obory specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů jsou stanoveny Vyhláškou č. 361/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2011.

LF  zařazuje uchazeče (lékaře a zubní lékaře) do základních oborů specializačního vzdělávání.

Obory všeobecné praktické lékařství  a  praktické lékařství pro děti a dorost – zařazení do těchto oborů zůstává v kompetenci IPVZ Praha a MZ ČR.

 

Základní obory pro lékaře:

 • alergologie a klinická imunologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • anesteziologie a intenzivní medicína (5) - anesteziologický kmen
 • angiologie (5) - interní kmen
 • cévní chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • dermatovenerologie (5) - dermatovenerologický kmen
 • dětská a dorostový psychiatrie (5) - pediatrický nebo psychiatrický kmen
 • dětská chirurgie (6) - chirurgický kmen
 • dětská neurologie (5) - neurologický nebo pediatrický kmen
 • dětské lékařství (5) - pediatrický kmen
 • endokrinologie a diabetologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • gastroenterologie (6) - interní nebo chirurgický kmen
 • geriatrie (4) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství
 • gynekologie a porodnictví (5) - gynekologicko-porodnický kmen
 • hematologie a transfuzní lékařství (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • hygiena a epidemiologie (4) - hygienický kmen
 • chirurgie (6) - chirurgický kmen
 • infekční lékařství (4) - interní nebo pediatrický kmen
 • kardiochirurgie (7) - chirurgický kmen
 • kardiologie (5) - interní kmen
 • klinická biochemie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • klinická onkologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • lékařská genetika (4) - interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický kmen
 • lékařská mikrobiologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • nefrologie (5) - interní kmen
 • neurochirurgie (7) - neurochirurgický kmen (vyhl. č. 8/2014 Sb.)
 • neurologie (5) - neurologický
 • nukleární medicína (5) - interní nebo radiologický kmen
 • oftalmologie (5) - oftalmologický kmen
 • ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (6) - ortopedický kmen
 • otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (5) - otorinolaryngologický kmen
 • patologie (5) - patologický kmen
 • plastická chirurgie (6) - chirurgický kmen
 • pneumologie a ftizeologie (4) - interní kmen
 • pracovní lékařství (4) - interní nebo hygienický kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství
 • praktické lékařství pro děti a dorost (4) - pediatrický kmen
 • psychiatrie (5) - psychiatrický kmen
 • radiační onkologie (5) - interní kmen
 • radiologie a zobrazovací metody (5) - radiologický kmen
 • rehabilitační a fyzikální medicína (5) - interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický kmen
 • revmatologie (5) - interní kmen
 • soudní lékařství (5) - patologický kmen
 • traumatologie (6) - chirurgický kmen
 • urgentní medicína (5) - anesteziologický nebo chirurgický nebo interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství
 • urologie (5) - urologický kmen
 • vnitřní lékařství (5) - interní kmen
 • všeobecné praktické lékařství (3) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství

Základní obory pro zubní lékaře:

 • klinická stomatologie (4)
 • orální a maxilofaciální chirurgie (5)
 • ortodoncie (3)
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 05. 05. 2016, Iveta Elišková