Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy oborů specializačního vzdělávání

Vzdělávací program stanoví níže uvedené požadavky specializačního vzdělávání v příslušném oboru:

 • minimální délku vzdělávání
 • rozsah a obsah povinné a doporučené praxe
 • typ akreditovaného pracoviště, na kterém praxe probíhá
 • požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a výkony
 • předpoklady pro vykonání atestační zkoušky

Vzdělávací programy se skládají ze dvou částí:

1. základní kmen

 • je první fází vzdělávání
 • stanoví  absolvování povinné praxe a rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou společné pro určité obory.
 • výcvik trvá 24 měsíců a je ukončen zhodnocením praxe, případně povinným testem (v souladu s konkrétním vzdělávacím programem)
 • po absolvování kmene obdrží absolvent certifikát
 • dle Vyhlášky č. 361/2010 Sb. je 16 základních kmenů

 

2. vlastní specializovaný výcvik

 • je druhou fází vzdělávání
 • vstup do něj je podmíněn ukončením základního kmene
 • výcvik je členěn na odbornou praxi ve vlastním oboru, doplňkovou praxi v příbuzných oborech a povinné teoretické kurzy
 • délka výcviku se pohybuje mezi 12 – 60 měsíci a je specifikována v každém vzdělávacím programu.

  

Průběh specializačního vzdělávání je zaznamenáván v logbooku.

Logbook

 • je nedílnou součástí vzdělávacího programu
 • slouží k záznamům o absolvované praxi a především k záznamům provedených výkonů a činností v průběhu specializačního vzdělávání.
 • není zveřejněn v elektronické podobě
 • je nutné jej zakoupit

 

Vzdělávací programy jsou k dispozici dle platných Věstníků MZ ČR zde.

nebo pod tímto odkazem http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vzdelavaci-programy_943_3.html

 

Lékař-absolvent bude zařazen vždy podle vzdělávacího programu z roku 2011 a dále dle nově vzniklých programů (VP2015)

 

Postup lékařů zařazených před účinností Vyhlášky č. 361/2010 Sb.:

 1. dle přechodného ustanovení mohou lékaři dokončit specializační vzdělávání dle stávajících právních předpisů (tzn. dle původních vzdělávacích programů z roku 2005 či 2009)      nebo
 2. mohou dokončit specializační vzdělávání dle vzdělávacích programů z roku 2011 (výhodné   u lékařů, kteří ještě nemají absolvovánu většinu praxe)

 

 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 05. 2015, Iveta Elišková