Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Děkanát

Adresa:
Děkanát Lékařské fakulty UP v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

e-mail: ivana.klosova@upol.cz

Děkan

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
e-mail: kolar@fnol.cz
tel.: 585 632 407

Úřední hodiny: Út: 12:15 – 14:00 hod

Nahoru

Předseda AS LF

MUDr. Jan Strojil
tel.: 585 632 556
e-mail: jan.strojil@upol.cz 

 

 

Nahoru

Sekretariát děkana

Ivana Klosová
e-mail: ivana.klosova@upol.cz
tel.: 585 632 009

Nahoru

Proděkani

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti, vnitřní organizaci a statutární zástupce děkana
agenda proděkana
e-mail: tomas.papajik@fnol.cz 
tel.: 588 444 181

Úřední hodiny: Út: 13.00 - 14.00 hod

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku a přijímací řízení
agenda proděkana
e-mail: hana.kolarova@upol.cz 
tel.: 585 632 101

Úřední hodiny: Út: 10.00 - 11.00 hod

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání
agenda proděkana
e-mail: eliska.sovova@fnol.cz 
tel.: 588 442 481

Úřední hodiny: Út: 12.00 - 13.00 hod

Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
proděkan pro studium Zubního lékařství
agenda proděkana
e-mail: milos.spidlen@upol.cz
tel.: 585 418 126

Úřední hodiny: Út: 12.45 - 13.45 hod

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy a anglické studijní programy
agenda proděkana
e-mail: jiri.ehrmann@gmail.com 
tel.: 585 632 466

Úřední hodiny: Út: 10.00 - 11.00 hod

Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy
agenda proděkana
e-mail: martin.modriansky@upol.cz
tel.: 585 632 319

Úřední hodiny: Út: 11.00 - 12.00 hod

Nahoru

Tajemnice

Ing. Jana Valíková
e-mail: jana.valikova@upol.cz
tel.: 585 632 008

Nahoru

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
771 00 Olomouc 1

Úřední hodiny:
Po a Čt: 8.00–11.00 hod a 13.00–17.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00–11.00 hod

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Alina Antošová
e-mail: alina.antosova@upol.cz
tel.: 585 632 010

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství
Vladimíra Bogdanová
e-mail: vladimira.bogdanova@upol.cz
tel.: 585 632 013

Referát studia v angličtině (Dentistry, doktorské programy), zahraniční styky
Ing. Petra Nakládalová
e-mail: petra.nakladalova@upol.cz
tel.: 585 632 015

Referát studia v angličtině (General Medicine)
Jana Osmani
e-mail: jana.osmani@upol.cz
tel.: 585 632 017

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství,
Zubního lékařství
Mgr. Táňa Laštůvková
e-mail: tana.lastuvkova@upol.cz
tel.: 585 632 014

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání,
ediční činnosti, archivu
Marta Zahradová
e-mail: marta.zahradova@upol.cz
tel.: 585 632 011

Referát doktorského studia
Ing. Helga Hromádková
e-mail: helga.hromadkova@upol.cz 
tel.: 585 632 016

 

Nahoru

Ekonomické oddělení

Bc. Lenka Látalová
Projekty OPVK
e-mail: lenka.latalova@upol.cz
tel.: 585 632 052

Martina Vičíková
Hlavní činnost, granty
e-mail: martina.vicikova@upol.cz 
tel.: 585 632 054

 

Růžena Prchlová
Doplňková činnost, konference
e-mail: ruzena.prchlova@upol.cz 
tel.: 585 632 051

Bc. Dana Laníková
Evidence majetku, objednávky
e-mail: dana.lanikova@upol.cz
tel.: 585 632 053

Pavlína Jurášková
Zahraniční cestovní příkazy
e-mail: pavlina.juraskova@upol.cz
tel.: 585 632 035

Iva Přecechtělová
Podatelna, pokladna, tuzemské cestovní příkazy
e-mail: iva.precechtelova@upol.cz
tel.: 585 632 037

Ing. Jitka Sívková
ÚMTM
e-mail: jitka.sivkova@upol.cz
tel.: 585 632 074

Nahoru

Personální referát

Úřední hodiny: 
Po - Čt:  8:00 - 10:00 hod a 13:00 - 15:00 hod
Pá: 8:00 - 11:00

Bc. Šárka Šubová, DiS.
e-mail: sarka.subova@upol.cz
tel.: 585 632 032

Jana Dvořáková
e-mail: jana.dvorakova@upol.cz
tel.: 585 632 033

Nahoru

Mzdový referát

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8:00 - 10:00 hod a 13:00 - 15:00 hod

Jiřina Fargašová
e-mail: jirina.fargasova@upol.cz
tel.: 585 632 031

Taťána Kučerová
e-mail: tatana.kucerova@upol.cz
tel.: 585 632 036

 

Nahoru

Referát pro zahraniční styky

Ing. Petra Nakládalová
e-mail: petra.nakladalova@upol.cz
tel.: 585 632 015

  

Nahoru

Referát pro specializační vzdělávání

Adresa:
Referát pro specializační vzdělávání
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc

Ing. Blanka Doleželová
e-mail: blanka.dolezelova@upol.cz 
tel.: 585 632 064

Úřední hodiny:
Po - Pá: 7:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00

Mgr. Iveta Elišková 
e-mail: iveta.eliskova@upol.cz 
tel.: 585 632 065

Úřední hodiny:
Po: 7:00 - 11:00 a Út - St: 7:00 - 15:00

Ing. Magda Sedláčková 
e-mail: magda.sedlackova@upol.cz
tel.: 585 632 061

Nahoru

Referát pro vědu a výzkum

Petra Slouková, MSc
e-mail: petra.sloukova@upol.cz
tel.: 585 632 062

Mgr. Eva Hrouzková
e-mail: eva.hrouzkova@upol.cz
tel.: 585 632 018

Nahoru

Referát didaktické techniky

Ing. Jan Svoboda
e-mail: jan.svoboda@upol.cz
tel.: 585 632 992

Nahoru

Řidič

Vlastimil Paráček
tel.: 602 879 075

Nahoru

Správce počítačové sitě

Tomáš Kopečný, DiS.
e-mail: tomas.kopecny@upol.cz
tel.: 585 632 958

Nahoru

Technik-kreslič

Mgr. Zdeňka Malínská
e-mail: zdenka.malinska@upol.cz
tel.: 585 632 217

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 02. 2017, Tomas Kopecny