Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Věda a výzkum

Granty

Kaňkovská K, Adamus M, Janásková E. Dávkování kurarimimetik na základě měření jejich efektu, cesta k „evidence-based anaesthesia“. Vnitřní grant LF UP (2002). Závěrečné hodnocení: A.

Adamus M, Bělohlávek R. Monitorování nervosvalového přenosu, automatizace dávkování kurarimimetik během celkové anestezie. IGA MZ ČR (2003-2005). Závěrečné hodnocení: A.

Adamus M, Fritscherová Š, Dostálová K, Koutná J, Janout V, Janoutová G. Epidemiologická studie predikce obtížné tracheální intubace v anesteziologii. IGA MZ ČR (2008-dosud)

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 27. 04. 2012, Tomas Kopecny