Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Všeobecné informace

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) je umístěna v hlavním areálu Fakultní nemocnice v Olomouci a svými službami pokrývá všechna pracoviště FN.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

KARIM poskytuje anesteziologickou a resuscitační péči nemocným v kritickém stavu, tj. nemocným, u kterých selhala jedna, nebo více základních životních funkcí. Poskytuje vysoce kvalifikovanou anesteziologickou a resuscitační péči hospitalizovaným pacientům, všem pacientům přivezeným RZP z terénu, či jiných nemocnic nižšího typu. Ve své ambulantní části mimo konziliární činnosti a předoperační přípravy nemocných řeší problematiku chronické a nesnesitelné bolesti anesteziologickými metodami. Na požádání zajišťuje rovněž bezbolestný průběh porodů. Jako jedno z mála pracovišť v republice provádí metodu radiofrekvenční léčbu bolesti. Účastní se na transplantologickém programu. Úzce spolupracuje se všemi operačními i neoperačními obory. Klinika se podílí na výzkumných úkolech a na pregraduální a postgraduální výchově.


ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI

Klinika je schopna zajistit:

 • anesteziologickou péči u všech prováděných výkonů všech operačních oborů, i u pacientů s nejvyšším rizikem - tj. komplikovanými vedlejšími diagnózami, které neumožní provést operační výkon v nemocnicích nižšího typu
 • poskytuje analgosedaci k bezbolestnému provádění operačních, diagnostických a léčebných výkonů, ev. anesteziologický dohled při vyšetřeních a výkonech, kdy hrozí nemocnému selhání základních životních funkcí
 • provádí předanestetická vyšetření a podílí se na přípravě nemocných s vysokým rizikem na operační výkon
 • v rámci Fakultní nemocnice zajišťuje transport a odborný dohled nemocným s poruchami základních životních funkcí
 • léčení nesnesitelných dlouhodobých bolestí
 • zajišťuje nepřetržitou službu pro KPR v areálu nemocnice

Na své lůžkové části nepřetržitě zajišťuje dlouhodobou resuscitační péči nemocným, u kterých selhala jedna, nebo více základních životních funkcí a tyto funkce je nutno podporovat, nebo nahrazovat.

 Nejčastěji se jedná o tyto stavy:

 • akutní dechová nedostatečnost všech typů
 • srdeční a oběhová nedostatečnost vyžadující zároveň podporu ventilace
 • nezvládnutelné křečové stavy
 • bezvědomí neznámé etiologie
 • těžké otravy spojené s bezvědomím
 • šokové stavy s rozvratem vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy
 • všechny těžké stavy spojené se syndromem multiorgánového selhání
 • těžká sdružená poranění
 • těžká poranění hrudníku spojená s instabilitou hrudní stěny
 • stavy po úspěšné neodkladné resuscitaci provedené v terénu, nebo na kterékoliv klinice či oddělení FN
 • nemocné po operaci, u nichž došlo během výkonu k zástavě srdeční, či jiné život ohrožující komplikaci
 • nemocné po operaci v hraniční dechové, nebo oběhové nestabilitě
 • kraniocerebrální poranění, či nitrolební krvácení, nevyžadující operační výkon, ale nemocný je v bezvědomí a je indikována umělá plicní ventilace
 • některé neuroinfekce s poruchou dýchání
 • stavy vyžadující terapeutickou anestezii
 • v rámci transplantačního programu pečuje o dárce orgánů
 • poskytuje konziliární služby ARO nemocnic nižšího typu i mimo spádovou oblast

 

DISPOZIČNÍ ČLENĚNÍ

V současné době je kapacita kliniky 10 lůžek resuscitační a intenzivní péče, z nichž 4 lůžka jsou v samostatných boxech.

Přístrojové a technické vybavení splňuje požadavky vyhlášky MZ pro nejvyšší TISS kódy.

Kontakt:
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20
Olomouc
tel.: 588 443 816
fax.: 588 442 524
e-mail: eva.copkova@fnol.cz 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 19. 07. 2016, Tomas Kopecny