Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Klinika chorob kožních a pohlavních

areál FNOL, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, budova P – přízemí (ambulance), budova P – 2. patro (lůžka)

Číslo pracoviště LF UP: 1290

Přednosta: MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Používaný e-mail: tichy.martin.jun@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 588 444 530

Zástupce přednosty pro výuku: 
MUDr. Martina Bienová, Ph.D.
Používaný e-mail: martina.bienova@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 588 444 524

Sekretářka kliniky: Lenka Králová
Používaný e-mail: lenka.kralova@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 588 444 501

 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 07. 2015, Tomas Kopecny