Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Historie kliniky

Klinika nukleární medicíny zajišťuje na Lékařské fakultě UP Olomouc již od r. 1963 výuku nukleární medicíny, nejprve v 5. roč., později ve 4. roč. všeobecného směru. V rámci LF bylo pracoviště v r. 1959 začleněno do katedry lékařské fyziky a nukleární medicíny, v r. 1964 převedeno do III. katedry chorob vnitřních, od r. 1971 bylo součástí II. katedry chorob vnitřních. V r. 1977 se pracoviště stalo součástí nově zřízené katedry lékařské biofyziky a nukleární medicíny, jejímž vedením byl pověřen doc. MUDr. M. Wiedermann, CSc., tehdejší přednosta KNM. Později bylo začleněno do katedry radiologie, nukleární medicíny a radioterapie; samostatným pracovištěm LF se stalo v roce 1994.

Od roku 2012 je přednostou KNM doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 13. 09. 2012, Tomas Kopecny