Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Pedagogická činnost

Katedra nukleární medicíny zajišťuje výuku nukleární medicíny na LF UP Olomouc - 7. a 8. semestr všeobecného směru. Dále se spolupodílí jednotlivými stážemi na výuce oboru radiologie a nukleární medicína v 10. semestru stomatologického směru a v 3. semestru bakalářského studia léčebné rehabilitace a fyzioterapie.

Doc. MUDr. M. Mysliveček, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. a doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. jsou členy oborové rady pro postgraduální doktorandské studium v oboru "Zobrazovací metody". Prof. M. Kamínek je školitelem čtyř doktorandů, doc. MUDr. Pavel Koranda je školitelem tří doktorandů.

Pracovníci katedry nukleární medicíny LF UP tvoří také základ subkatedry nukleární medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha se sídlem v Olomouci, která organizuje odborné a specializační stáže lékařů a vysokoškoláků nelékařů v rámci postgraduálního vzdělávání organizovaného IPVZ a provádí také zkoušení lékařů a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků při odborných atestacích.

Zaměstnanci katedry se podílejí na výuce nukleární medicíny na Vyšší zdravotnické škole v Olomouci.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 16. 10. 2013, Tomas Kopecny