Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Kontrast SPECT obrazu

Kontrast SPECT obrazu

V tomografickém obraze je kontrast obrazu podstatně vyšší než v obraze planárním. Je to dáno tím, že při SPECT se jedná o obraz jen zvolené vrstvy tkáně obsahující v uvedeném příkladě lézi v zobrazované vrstvě. Vrstvy tkáně pod zájmovou oblastí a nad ní nejsou při tomografickém zobrazení uvažovány. Při zobrazování SPECT se tedy neuplatňuje sumační efekt degradující planární zobrazování vznikající tím, že odezva detektoru je součtem odezev z jednotlivých vrstev tkáně včetně těch, které se nacházejí nad lézí a pod ní. Počet impulzů B v místech mimo lézi je při tomografickém zobrazení podstatně nižší než při planárním zobrazení a tím je vyšší i kontrast.

Obecně platí, že kontrast SPECT obrazu Kim při klinických vyšetřeních je v závislosti na vyšetřované oblasti pacientova těla 3 – 5 krát vyšší než u planárního obrazu. Tato skutečnost je znázorněna na následujícím modelovém příkladu. Vypočteme-li podle příslušných vzorců kontrast obrazu léze v planární předozadní nebo boční projekci, dostáváme Kobr = 100.(10 - 5)/5 = 100 %. V případě SPECT zobrazujícího pouze vrstvu tkáně s aktivní lézí dostáváme kontrast obrazu Kobr = 100.(6 - 1)/1 = 500 %.

 

Stránka aktualizována: