Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Použitá literatura

Knihy, kapitoly v knihách a skriptech

 1. Dendy P. P., Heaton B. : Physics for Diagnostic Radiology. 2nd Edition. Bristol – Philadelphia. Institute of Physics Publishing 1999.
 2. Cherry S. R., Sorenson J. A.: Physics in Nuclear Medicine. Third Edition. Philadelphia, Saunders 2003.
 3. Dowsett D.J., Kenny P. A., Johnston R. E.: The Physics of Diagnostic Imaging, London, Chapman and Hall Medical 1998.
 4. Chandra R.: Nuclear Medicine Physics –Basics. 5th Edition. Baltimore, Williams and Wilkins 1998.
 5. Fahey F. H., Harkness B. A.: SPECT imaging with rotating gamma camera systems. In: Henkin, R. E. et al.: Nuclear Medicine. St. Louis – Baltimore, Mosby 1996.
 6. Graham L., Fahey F. H., Madsen M. T.: Quantitation of SPECT Performance. Report of Task Group 4, Nuclear Medicine Commitee. Med. Phys. 22, 1995.
 7. Groch M. W., Erwin W. D., Blesk J. A. In: Treves S. T.: Pediatric Nuclear Medicine, New York – Berlin, Springer Verlag 1995.
 8. Madsen M. T.: Nuclear Counting Statistics. In: Henkin R. E. et al. Eds., St. Louis – Baltimore, Mosby 1996.
 9. Zimmerman R. E., King M.: Nuclear Medicine. In: Wolbarst A. B., et al., Eds.: Advances in Medical Physics 2006. Madison, Medical Physics Publishing 2006.
 10. Saha, G. P.: Physics and Radiobiology of Nuclear Medicine, second edition. New-York, Springer 2001.
 11. Elser H.: Leitfaden Nuklearmedizin, zweite Auflage, Darmstadt, Steinkopff 2003.
 12. Mettler, F. A., Guibertau, M. J.: Essentials of Nuclear Medicine Imaging, fifth edition, Philadelphia 2006.  
 13. Hušák V., Pašková Z. Radiační ochrana v nukleární medicíně. In: Principy a praxe radiační ochrany (ed. V. Klener). Praha, Státní ústav pro jadernou bezpečnost 2000.  
 14. Turkington, T. G., Gilland, D. R.: Basic of SPECT scanning: emission and transmission. In: Clinical molecular anatomic imaging, PET, PET/CT, and SPECT/CT (G. K. von Schulthess, Ed.). LippincottWilliams and Wilkins, Philadelphia 2003.
 15. Schmitz R., Allesio P., Kinahan P.: The physics in PET/CT scanners. In: PET and PET/CT: clinical guide (Lin E., Alavi A., Eds.), New York – Stuttgart Thieme, 2005.
 16. Tokman A. Y., Stearns Ch. W.: Design criteria for PET scanners – what is important and why. In: Clinical molecular anatomic imaging (G. K. von Schultess, Ed.). Lippincott Wiliams and Wilkins, Philadelphia 2003.
 17. Geworski L., Knoop B. O., Munz D. L.: Bildgebende Messtechnik in der Nuklearmedizin. München, Zuckschwerdt Verlag, 2005.
 18. Bailey, D. L. et al. (Eds.): Positron Emission Tomography, Basic Science. Berlin, Springer 2005.
 19. Powsner R. A., Powsner E. R.: Essential Nuclear Medicine Physics, Second Edition. Oxford, Blackwell Publishing 2006.
 20. Hušák V., Ptáček J: Detekce záření a scintigrafie; Hušák V., Ptáček J.: Ochrana před ionizujícím zářením v nukleární medicíně. Kapitoly ve skriptech Mysliveček M. a spol.: Nukleární medicína – I. díl. Vydavatelství UP, Olomouc 2007.
 21. Hušák V., Ptáček J., Mysliveček M., Kleinbauer K.: Radiační zátěž a radiační ochrana pacienta v diagnostické nukleární medicíně (nepublikováno). Zpracováno, rozmnoženo a rozesláno na všechna pracoviště nukleární medicíny v ČR za podpory SÚJB, Praha 2004.
 22. ICRP Publication 53: Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals. Annals of the ICRP, 18 (1 – 4), 1987.
 23. Addendum 3 to ICRP Publication: Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Version 2000-09-06. Approved for Web Site Publication by rhe Commission in September 1999. Internet: www.icrp.org.    
 24. Jadvar H., Parker JA.: Clinical PET and PET/CT, Springer-Verlag London Limited, 2005.


Časopisecké články a zprávy

 1. Eisner, R. L., Patterson P. E.: The challenge of quantifying defect size and severity: reality versus algorithm. J. Nucl. Cardiol. 6, 1999, s. 362 – 371.
 2. Geworski L, Knoop B. O., Cabrejas M. L. et al.: Recovery correction for quantitation in emission tomography: feasibility study. Eur. J. Nucl. Med. 27, 2000, s. 161 – 169.
 3. Jaszczak R. J., Whitehead F. R., Lim C. B., Coleman R. E.: Lesion detection with single-photon emission computed tomography (SPECT) compared with conventional imaging. J. Nucl. Med. 23, 1982, 23, 1982, s. 97 – 102.
 4. Links J. M.: Multidetector single-photon emission tomography: are two (or three or four) heads really better than one. Eur. J. Nucl. Med. 20, 1993, s. 440 – 447.
 5. Moore S. C., Kouris, K., Cullum I.: Collimator design for single photon emission tomography. Eur. J. Nucl. Med. 1992, s. 138 – 150.
 6. Hušák V., Mysliveček M., Koranda P., Kleinbauer K., Kamínek M., Erban J: Fyzikální základy planárného a tomografického zobrazování v nukleární medicíně. Česká radiologie 55, 2001, s. 47 – 57.
 7. Fahey F. H.: Instrumentation in positron emission tomography. Neuroimag. Clin. N. Am. 13, 2003, 659-669.
 8. Hušák V., Ptáček J.. Přehled a hodnocení profesionální radiační zátěže a ochranných opatření v nukleární medicíně. Zpráva pro SÚJB, Olomouc 2005.
 9. Surti S., Karp J. S., Kinahan, P. E.: PET instrumentation. Radiol. Clin. N. Am. 42, 2004, 1003 – 1016.
 10. Brix, G., Beyer, T.: PET/CT Dose-escalated image vision ?, Nuklearmedizin 44, 2005, 551-557.
 11. Verel I., Visser G. V. M.: The promise of Immuno-PET in Radioimmunotherapy. J. Nucl. Med. 45, 2004, 1S – 8S.
 12. Levin, C. S.: Primer on molecular imaging technology. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 32, 2005 (14), S325-S345.
 13. Townsend D. W.: Physical principles and technology of clinical PET imaging. Ann. Acad. Med. Singapure 33, 2004, 133-145.
 14. Soret M., Bacharach S. L., Buvat I.: Partial-Volume Effect in PET Tumor Imaging. J. Nucl. Med. 48, 2007, 932-945.
 15. Alessio A. M., Kinahan P. E., Cheng, P. M. et al.: PETCT scanner instrumentation, chalenges, and solutions. Radiol. Clin. N. Am. 42, 2004, 1017-1032.
 16. Tarantola, G., Zito G., Gerundini P.: PET  Instrumentation and Reconstruction Algorithms in Whole-Body Applications. J. Nucl. Med. 44, 2003, 756 – 769.
 17. Reinhardt M.J., Wiethoelter N., Matthies A. et al.: PET recognition of pulmonary metastase on PET/CT imaging: impact of attenuation and non-attenuation-corrected PET images. Eur. J. Nucl.. Med. Mol. Imaging 33, 2006, No. 2, 134 – 139.    
 18. Bělohlávek O., Fencl P.: Hybridní zobrazování výpočetní a pozitronovou emisní tomografií. Interní medicína pro praxi 2004, č. 2, 61 – 63.
 19. Hušák V., Koranda P., Mysliveček M., Ptáček J.: Fyzikální aspekty detekce malých lézí v onkologii pomocí systémů SPECT/CT a PET/CT. Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky, 11. – 12. 5. 2006, Uherské Hradiště.
 20. Ullmann V. http://www.astronuklfyzika.cz/Scintigrafie.htm
 21. Hutton, BF. http://www.eanm.org/education/esnm/esnm_intro.php?navId=7

Dále také dostupné materiály firem Siemens Medical Solutions, Philips Medical Systems a GE Healthcare.

Stránka aktualizována: