Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Radiační ochrana

RADIAČNÍ OCHRANA

Základem radiační ochrany jsou obecně tři principy. Každý, kdo provádí činnosti vedoucí k ozáření:

  • musí dbát na to, aby toto jednání bylo odůvodněno přínosem, který vyváží rizika, jež při těchto činnostech vznikají nebo mohou vzniknout (princip zdůvodnění);
  • je povinnen udržovat takovou úroveň radiační ochrany, aby riziko ohrožení života, zdraví osob a životního prostředí bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek (princip optimalizace);
  • je povinnen omezovat ozáření osob tak, aby nepřesáhlo stanovené limity (princip nepřekročení limitů).

Zatímco profesionální expozice je regulována všemi třemi principy, tj. odůvodněním, optimalizací a nepřekročením limitů, při lékařském ozáření jsou platné pouze prvé dva – lékařské ozáření nepodléhá limitům. Je to z toho důvodu, že pacient je sám nositelem přínosu vyšetření – limity by mohly znamenat, že lékař bude omezován při získávaní diagnostických informací, které potřebuje ke stanovení diagnózy a volbě dalšího postupu vyšetřování nebo léčby.

 

Stránka aktualizována: