Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Technické informace

Technické informace k webovým stránkám projektu FRVŠ 2052/2007

Webové stránky jsou rozděleny do 4 částí: Fyzikální základy, Scintilační kamera – planární a SPECT, Pozitronová emisní tomografie a Radiační ochrana. Tyto hlavní kapitoly jsou dále rozděleny do několika podkapitol. Obsah stránek je doplněn o obsáhlý závěrečný test nabytých znalostí s okamžitým vyhodnocením. Celý text obsahuje (k 3.1.2008) celkem 147 obrázků a fotografií, 8 tabulek a 5 animací.

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou vzájemně provázány množstvím odkazů. K vyhledávání jednotlivých pojmů lze použít vyhledávací formulář na jakémkoli místě stránek University Palackého. Všechny obrázky je možné kliknutím zvětšit. V textu je použita řada objektů ve formátu Flash (animace a některé odkazy). Některé animace běží samy, jiné je třeba spustit kliknutím na příslušný odkaz. Stručné legendy k obrázkům se objeví jako nápověda u kurzoru po najetí nad plochu obrázku.

Ke spuštění některých animací je třeba mít nainstalovaný Flash Player!

Obrázky jsou z několika zdrojů: přejaté z literatury (a upravené) případně vlastní vytvořené s použitím dostupného vybavení nebo obrazových dat z vyšetření (CT, PET/CT, SPECT) provedených na KNM ve FN Olomouc. K úpravám obrázků a fotografií byly použity volně dostupný software: Gimp (verze 2.3) a vektorový editor Inkscape (verze 0.45). Flash menu byla vytvořena pomocí trial verze vektorového editoru Xara X verze 1.1d DL (Xara, Gaddesden Place, UK). 3D rekonstrukce a zobrazení anatomických rovin byly vytvořeny ve volně dostupném programu Julius MV1 - v1.1. (Surgical Systems Lab, Bonn, Germany).


Technická spolupráce a podpora: Ing. Jaroslav Ptáček (ptacekj@fnol.cz)

 

Stránka aktualizována: