Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Rekonstrukce tomografických řezů

Aby bylo možné z planárních projekcí získat tomografické řezy, je nutné použít některou z rekonstrukčních metod. Rekonstrukční postupy dělíme na analytické a algebraické (iterativní). Mezi základní analytické algoritmy patří filtrovaná zpětná projekce (FBP) a Fourierova rekonstrukce (FR). K algebraickým metodám řadíme algebraickou rekonstrukci (ART), multiplikativní ART (MART), simultánní iterativní rekonstrukční techniku (SIRT), maximum-likelihood expectation maximization (MLEM) a ordered subsets expectation maximization (OSEM).
V rámci tohoto výukového programu mohou být jednotlivé metody popsány dvojím způsobem:

  • základní popis - slouží k objasnění základních principů a vlastností dané metody;
  • rozšířený popis - obsahuje podrobnější informace včetně základních matematických vzorců (v popisu dané metody bude vždy skryt pod příslušným odkazem).

Algebraické techniky jako je ART, MART a SIRT a jejich odnože nebo kombinace nejsou v nukleární medicíně používány. Zde však budou uvedené tři ukázány, neboť mohou dobře posloužit jako demonstrativní příklady funkce iterativních rekonstrukčních algoritmů obecně.

Skupina analytických rekonstrukcí

Skupina algebraických rekonstrukcí

Přeskočit úvod k rekonstrukčním metodám a přejít rovnou k výběru jednotlivých metod (zde).
Zpět na úvodní stránku s rozcestníkem.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 22. 08. 2013, Jaroslav Ptáček