Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Klinika psychiatrie

areál FNOL, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, budova U - přízemí (ambulance všeobecné a specializované, akutní smíšené oddělení), budova U – 1. patro (doléčovací smíšené  oddělení), budova S – horní patro (psychoterapeutické smíšené oddělení), budova V (ambulance závislostí)

Číslo pracoviště LF UP: 1270

Přednosta: prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
Používaný e-mail: prasko@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 588 443 980

Zástupce přednosty pro výuku: 
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Používaný e-mail: klara.latalova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 854 612

Sekretářka kliniky: Bc. Petra Smičková
Používaný e-mail: petra.smickova2@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 588 443 503

 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 15. 08. 2016, Tomas Kopecny