Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ortopedická klinika

areál FNOL, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, budova S – přízemí (ambulance), budova S – 1. a 2. patro (lůžka, JIP)

Číslo pracoviště LF UP: 1320

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Používaný e-mail: jiri.gallo@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 588 443 607

Zástupce přednosty pro výuku
(všeobecné lékařství): 

doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc.
Používaný e-mail: miroslav.pach@fnol.cz

Telefonní kontakt: 588 443 544

Sekretářka kliniky: Mgr. Silvie Zdražilová
Používaný e-mail: silvie.zdrazilova@fnol.cz 

Úřední hodiny pro studenty: Bronislava Kalinová
Používaný e-mail: kalinb@fnol.cz 
Pondělí, úterý, čtvrtek 13:30 - 14:30
(knihovna Ortopedické kliniky)

Telefonní kontakt: 588 443 607
  
  

Telefonní kontakt: 588 443 581,
588 443 533

 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 23. 11. 2015, Tomas Kopecny