Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Urologická klinika

areál FNOL, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, budova A – přízemí (ambulance), budova D1 – 4. patro (lůžka)

Číslo pracoviště LF UP: 1330

Přednosta: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
Používaný e-mail: studentv@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 588 443 472

Zástupce přednosty pro výuku: 
MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.
Používaný e-mail: vidlar@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 588 442 896

Sekretářka kliniky: Ilona Oklešťková
Používaný e-mail: oklestki@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 588 443 461

Webové stránky: http://www.urol.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 07. 2015, Tomas Kopecny