Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

Výuka: 6. ročník:

PLE/VC011
Předmět seznamuje studenty formou seminářů a individuální stáže s praktickým lékařstvím, integrujícím široké medicinské znalosti v samostatný lékařský obor. Zahrnuje metodiku léčebné a preventivní péče v podmínkách terénní praxe, získání dovednosti v rychlé orientaci o zdravotním stavu nemocného a stanovení diagnózy, účelné využití komplementu, návaznost na lůžková zařízení, spolupráci s odborníky i seznámení s posudkovou a sociální problematikou. Součástí výuky je i zkušenost s aktivní i pasivní návštěvní službou. Dokumentace a administrativa. Prohloubení dříve získaných dovedností.

Úvodní seminář: 5 hodin
3 týdny praxe u praktického lékaře pro dospělé - možné v místě bydliště dle vlastní domluvy
závěrečný seminář - 2 hod
Podmínky zápočtu: Účast na seminářích, absolvování praxe u praktického lékaře,
vyplnění a odevzdání ankety,
zpracování 1 případu jako kasuistiku - přednesení na závěrečném semináři.

Informace Ústavu praktického lékařství pro VI. ročník:
Výuka praktického lékařství spočívá mimo úvodního a závěrečného semináře také v třítýdenní praxi u praktického lékaře dle vlastního výběru, možné je praktikování i v místě bydliště, včetně na Slovensku. Vždy jeden student u jednoho praktického lékaře. Musí jít o praktického lékaře pro dospělé, vykonávajícího i návštěvní službu - ta je součástí praxe.- tedy ne převážně závodního lékaře ani u lékaře pro děti a dorost.
Vzhledem k tomu, že praxe následuje ihned po úvodním semináři, doporučuji zajistit se praxi u praktického lékaře předem.
Lékaři budou odměněni 1000 Kč hrubého.

Výuka pro 4. ročník

PLE/VCA32 – Komunikace s pacientem v praxi 2 (ZS)

Cílem výuky je prohloubení profesních komunikačních schopností studentů k odebrání podrobné komplexní anamnézy u pacienta s využitím poznatků typologie osobnosti a aktuálního psychického stavu pacienta.

Studenti budou obeznámeni se zásadami profesní komunikace s pacientem, se základy typologie osobnosti a schopni  odebrat  komplexní anamnézu jako základ pro rozpoznání choroby, stanovení diagnózy a navržení racionální terapie.

Předmět navazuje na předmět PLE/VCB31 – Komunikace s pacientem v praxi 1.

Předmět je ukončen kolokviem.
Na výuce participuje Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky.

PLE/VC021 (seminář kategorie C - 4 hod.)

Informace o oboru, definice a náplň praktického lékařství. Medicina prvního kontaktu, kontinuální péče. Rozdíly proti práci v lůžkových zařízeních. Diagnostika a terapie v terénních podmínkách, využití komplementu, spolupráce s odbornými lékaři, návaznost nemocniční péče. Návštěvní služba aktivní a pasivní, vyšetřování pro různé účely, etika praktického lékaře, sociální problematika a legislativa.
Podmínky pro zápočet: Účast na seminářích.

Výuka pro 3. ročník - v rámci seminářů Ústavu soc. lékařství:

PLE/VCB31 - Komunikace s pacientem v praxi 1 (LS)
Cílem výuky je seznámit studenty s významem profesní komunikace lékaře s pacientem a jejími specifikami při navazování kontaktu s pacientem v rámci odebírání anamnézy.

Studenti budou obeznámeni se zásadami profesní komunikace lékaře s pacientem, budou schopni zjistit pacientovo pojetí zdraví a nemoci a  odebírat anamnézu s důrazem na sociální zázemí pacienta.
Předmět je ukončen zápočtem a pokračuje jako předmět  PLE/VCA32 Komunikace s pacientem v praxi 2 – výuka ve 4. Ročníku ZS.
Na výuce participuje Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky.

Literatura:

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 26. 06. 2014, Tomas Kopecny