Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav biologie

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vlevo od vchodu, nová budova, 6. patro, směr jih, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1120

Přednosta: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
Používaný e-mail: vladimir.divoky@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 151

Zástupce přednosty pro výuku: 
Mgr. Jiří Novotný, Ph.D.
Používaný e-mail: j.novotny@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 164

Sekretářka kliniky: Ing. Michaela Krobotová
Používaný e-mail: michaela.krobotova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 149

Webové stránky: http://biologie.upol.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 07. 2015, Tomas Kopecny