Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav farmakologie

Teoretické ústavy – stará budova, 2. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1210

Přednosta: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Používaný e-mail: karel.urbanek@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 551

Zástupce přednosty pro výuku: 
doc. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
Používaný e-mail: rostislav.vecera@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 553

Sekretářka kliniky: Dagmar Havelková
Používaný e-mail: dagmar.havelkova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 552

Webové stránky: http://farmakologie.upol.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 06. 2016, Tomas Kopecny