Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav fyziologie

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1160

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
Používaný e-mail: jiri.necas@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 351

Zástupce přednosty pro výuku: 
MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.
Používaný e-mail: lenka.bartosikova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 361

Sekretářka kliniky: Marie Hýbnerová
Používaný e-mail: marie.hybnerova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 352

 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 07. 2015, Tomas Kopecny