Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav histologie a embryologie

Teoretické ústavy – nová budova, 3. patro, směr sever, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1140

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
Používaný e-mail: jiri.ehrmann@gmail.com 

Pověřen vedením Ústavu histologie a embryologie je p. doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. s platností od 1. 3. 2014.

Pověřený přednosta: doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc.
Používaný email: v.kamarad@gmail.com 
 

Telefonní kontakt: 585 632 466
 

 

Telefonní kontakt: 585 632 283

Zástupce přednosty pro výuku
(všeobecné lékařství)

MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.
Používaný e-mail: bela.erdosova@upol.cz

Zástupce přednosty pro výuku
(zubní lékařství):

MUDr. Drahomíra Krajčí, CSc.
Používaný e-mail: drahomira.krajci@upol.cz 

Zástupce přednosty pro výuku
v anglickém jazyce:

MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.
Používaný e-mail: lakdar@seznam.cz

Telefonní kontakt: 585 632 254

 

 

 

Telefonní kontakt: 585 632 253

 

 

 

Telefonní kontakt: 585 632 256

Sekretářka kliniky: Sylva Habrnalová
Používaný e-mail: sylva.habrnalova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 252

Webové stránky: http://www.histology.upol.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 21. 02. 2017, Tomas Kopecny