Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav imunologie

Teoretické ústavy – stará budova, 3. patro, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1450

Přednosta: prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
Používaný e-mail: milan.raska@upol.cz 

Telefonní kontakt:
585 632 751
585 632 752

Zástupce přednosty pro výuku: 
Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Používaný e-mail: krupka.olomouc@gmail.com

Telefonní kontakt:
585 632 766

Sekretářka kliniky: Mgr. Jana Rábková
Používaný e-mail: jana.rabkova@upol.cz 

Telefonní kontakt:
585 632 752

Webové stránky: http://imunologie.upol.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 13. 10. 2016, Tomas Kopecny