Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav klinické a molekulární patologie

Teoretické ústavy – nová budova, 1. patro, směr západ – pitevny, archiv; 2. patro, směr západ – laboratoře a kanceláře; 1. a 5. patro, směr sever - laboratoře molekulární patologie, Hněvotínská 3, 777 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1180

Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
Používaný e-mail: zdenek.kolar@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 451

Zástupce přednosty pro výuku: 
doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
Používaný e-mail: martin.tichy@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 453

Sekretářka kliniky: Svatava Matějíková
Používaný e-mail: svatava.matejikova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 452

Webové stránky: http://ustavpatologie.upol.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 07. 2015, Tomas Kopecny