Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav lékařské chemie a biochemie

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1150

Přednosta: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Používaný e-mail: jitkaulrichova@seznam.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 312

Zástupce přednosty pro výuku: 
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
Používaný e-mail: eva.anzenbacherova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 528 632 321

Sekretářka kliniky: Mgr. Táňa Laštůvková
Používaný e-mail: tana.lastuvkova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 302

Webové stránky: http://medchemrs.upol.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 07. 2015, Tomas Kopecny