Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav mikrobiologie

Teoretické ústavy – nová budova, 4. patro, směr sever – kanceláře, směr jih a západ - laboratoře, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1170

Přednosta: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Používaný e-mail: milan.kolar@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 407, 
585 413 022

Zástupce přednosty pro výuku: 
doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.
Používaný e-mail: petr.hamal@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 403,
585 632 405

Sekretářka kliniky: Eva Přikrylová
Používaný e-mail:
eva.prikrylova@upol.cz, eva.prikrylova@fnol.cz  

Telefonní kontakt: 585 632 402

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 07. 2015, Tomas Kopecny