Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav molekulární a translační medicíny

Samostatná nová budova vedle Teoretických ústavů LF, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1960

Přednosta: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Používaný e-mail: hajduchm@gmail.com 

Telefonní kontakt: 585 632 082,
585 632 083

Zástupce přednosty pro výuku: 
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Používaný e-mail: jitka.ulrichova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 312

Sekretářka kliniky: Mgr. Martina Smitalová
Používaný e-mail: martina.smitalova@upol.cz  

Telefonní kontakt: 585 632 081

Webové stránky: http://www.umtm.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 07. 2015, Tomas Kopecny