Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav normální anatomie

Teoretické ústavy – nová budova, 1. podzemní podlaží, směr sever; 1. patro, směr jih – kanceláře, Hněvotínská 3, 777 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1130

Přednosta: doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
Používaný e-mail: mlejnek_petr@volny.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 203

Zástupce přednosty pro výuku: 
MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
Používaný e-mail: katerina.kikalova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 209

Sekretářka kliniky: Bc. Veronika Hájková
Používaný e-mail: veronika.hajkova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 202

Webové stránky: http://www.nan.upol.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 19. 09. 2016, Tomas Kopecny