Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav preventivního lékařství

Teoretické ústavy – stará budova, 2. patro, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1430

Přednosta: doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
Používaný e-mail: helena.kollarova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 653

Zástupce přednosty pro výuku: 
Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.
Používaný e-mail: katerina.azeem@upol.cz

Telefonní kontakt: 585 632 662

Sekretářka kliniky: Jarmila Bečvářová
Používaný e-mail: jarmila.becvarova@upol.cz  

Telefonní kontakt: 585 632 652

 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 03. 2017, Tomas Kopecny