Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Informace pro studenty

Studijní literatura

Studijní program Všeobecné lékařství

 1. Kollárová, H., Horáková D., Azeem, K. Základy epidemiologické metodologie. Olomouc: Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4101-6. 
 2. Kollárová, H. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Olomouc: Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2715-7. 
 3. Matoušková, I., & Vlčková, J. Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. Olomouc: Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3008-9. 
 4. Komárek, L., Provazník, K.  Ochrana a podpora zdraví . Nadace CINDI a 3.lékařská fakulta UK v Praze, 2011. ISBN 978-80-260-1159-0.
 5. Manuál prevence v lékařské praxi - IX. Medicína založená na důkazu (Provaznik, K., Komárek, L.)
 6. Janout, V. Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. Praha: Avicenum, 1998. ISBN 80-716-9553-7. 
 7. Horáková, D. Epidemiologie inzulínové rezistence. Olomouc: Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3599-2.

Studijní program Zubní lékařství

 1. Kollárová, H. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2715-7. 
 2. Matoušková, I., & Vlčková, J. Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3008-9. 
 3. Kollárová, H., Horáková D., Azeem, K. Základy epidemiologické metodologie. Olomouc: Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4101-6. 
 4. Matoušková, I. Nemocniční nákazy ve stomatologii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 8024411172. 
 5. Komárek, L., Provazník, K. Ochrana a podpora zdraví. Praha, 3 LF UK v Praze, 2011. ISBN 978-80-260-1159-0

Study materials – English programme

 1. 1.Heyman, D. L. Control of communicable diseases manual. Washington: American Public Health Association, 2004. ISBN 0875530346.
 2. Greenberg, R. S., Daniels, S. R., Flanders, D. W., Eley, J. W., & Boring, J. R. Medical epidemiology. New York: McGraw-Hill, 2005. ISBN 0071416374
 3. Sackett D.L. et al.: Evidence Based Medicine – How to Practice and Teach EBM, Churchill Livingstone, 2000,  ISBN 0 443 06240 4.
 4. Guyatt G., Rennie E.: Users´Guides to the Medical Literature, JAMA & Archives Journals, American Medical Association, 2002, ISBN  1-57947-191-9.

Nahoru

Zápočet – podmínky

Úspěšné absolvování všech předepsaných seminářů.

  

Nahoru

Nahoru

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 26. 09. 2016, Tomas Kopecny