Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Pedagogická činnost

Obsah výuky: výuka epidemiologie probíhá v zásadě ve čtyřech výukových oblastech:

1. Epidemiologická metodologie - se zaměřením na:

 • epidemiologické ukazatele
 • design epidemiologických studií
 • deskriptivní epidemiologické studie
 • studie případů a kontrol
 • kohortové studie
 • intervenční studie
 • interpretace výsledků epidemiologických studií a role náhodné chyby, systematické chyby (bias) a zavádějícího faktoru (confounding)
 • validitu diagnostických testů
 • screening

2. Epidemiologie infekčních nemocí - se zaměřením na:

 • proces šíření infekcí
 • imunizaci
 • nemocniční infekce
 • výskyt a epidemiologii vybraných infekčních nemocí, prevalujících v našich podmínkách

3. Epidemiologii chronických neinfekčních nemocí - se zaměřením na:

 • kardiovaskulární nemoci
 • nádory
 • metabolické nemoci
 • úrazy

4. Epidemiologii životního prostředí - se zaměřením na:

 • hlavní rizikové faktory životního prostředí a jejich vliv na zdravotní stav člověka
 • hlavní rizikové faktory pracovního prostředí
 • nutriční epidemiologii
 • epidemiologii drogových závislostí

Rozsah výuky v těchto čtyřech oblastech se řídí zaměřením jednotlivých směrů výuky. Cíle výuky:

 • uvědomit si význam populačního přístupu ke studiu nemocí a poruch zdraví v populaci
 • navrhnout design jednoduché epidemiologické studie
 • rozumět výsledkům výzkumu, publikovaným v lékařské odborné literatuře
 • účastnit se na prevenci infekčních a neinfekčních nemocí v různých rovinách prevence

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 31. 03. 2011, Tomas Kopecny