Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Personální složení

Adresa:
Ústav preventivního lékařství
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
telefon: 58 563 2652


Personální složení

Přednosta:
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
tel.: 58 563 2653, e-mail: helena.kollarova@upol.cz

Zástupce přednosty pro výuku:
Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.
tel.: 58 563 2662, e-mail: katerina.azeem@upol.cz

Ostaní členové:
odb. as. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
tel.: 58 563 2665, e-mail: holy.ondrej@seznam.cz 
doc.MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
tel.: 58 563 2660, e-mail: dagmar.horakova@upol.cz
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
tel.: 58 563 2651, e-mail: vladimir.janout@upol.cz
doc. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.
tel.: 58 563 2657, e-mail: ivanka.matouskova@upol.cz
odb. as. MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.
tel.: 585 632 655, e-mail: jana.vlckova@upol.cz 

Externí učitelé:
MUDr. Hana Kabátová
MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.
doc. MUDr. Miroslav Stránský
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.
MUDr. Jarmila Ševčíková, Ph.D.
RNDr. Václav Rupeš, CSc.
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Sekretářka:
Jarmila Bečvářová
tel.: 585 632 652, e-mail: jarmila.becvarova@upol.cz

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 03. 2017, Tomas Kopecny