Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Teoretické ústavy – stará budova, 3. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1440

Přednostka:
doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
Používaný e-mail: dagmar.horakova@upol.cz

Telefonní kontakt: 585 632 701

Zástupkyně přednostky: 
doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.
Používaný e-mail: alena.petrakova@upol.cz

Telefonní kontakt: 585 632 708

Sekretářka kliniky:
Mgr. Iveta Turovská
Používaný e-mail: iveta.turovska@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 702

Webové stránky: http://www.usl.upol.cz 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 03. 2017, Tomas Kopecny