Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Teoretické ústavy – nová budova, 3. patro, směr západ; směr jih – školská část; 1. podzemní podlaží, směr západ – pitevna, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc

Číslo pracoviště LF UP: 1420

Přednosta: doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
Používaný e-mail: peter.ondra@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 585 639 576

Zástupce přednosty pro výuku: 
MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.
Používaný e-mail: martin.dobias@fnol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 603

Sekretářka kliniky: Lenka Vilímcová
Používaný e-mail: lenka.vilimcova@upol.cz 

Telefonní kontakt: 585 632 602

 

Zpět

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 10. 2016, Tomas Kopecny