Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Termíny kontroly studia

Pro akademický rok 2016/2017

Obor

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

Všeobecné 
lékařství

od
11.7.2016
dle pozvánek

13.9.2016
8.00-11.00

příjmení A-J

8.9.2016
8.00-10.00

příjmení A-G

14.9.2016
8.00-10.00

příjmení A-G

7.9.2016
8.00-10.00

příjmení A-J

5.9.2016
8.00-10.00

příjmení A-G

15.9.2016
8.00-11.00

příjmení K-Ř

8.9.2016
13.00-16.00

příjmení H-L

14.9.2016
13.00-15.00

příjmení H-K

7.9.2016
13.00-15.00

příjmení K-M

5.9.2016
13.00-16.00

příjmení H-L

15.9.2016
13.00-16.00

příjmení S-Ž

13.9.2016
8.00-10.00

příjmení M-Ř

15.9.2016
8.00-10.00

příjmení L-Ř

12.9.2016
8.00-10.00

příjmení N-Š

6.9.2016
8.00-10.00

příjmení M-Ř

 

13.9.2016
13.00-15.00

příjmení S-Ž

15.9.2016
13.00-16.00

příjmení S-Ž

12.9.2016
13.00-16.00

příjmení T-Ž

6.9.2016
13.00-15.00

příjmení S-Ž

Zubní
lékařství

od 
11.7.2016
dle pozvánek

12.9.2016
8.00-11.00

příjmení A-K

14.9.2016
8.00-11.00

příjmení A-K

7.9.2016
8.00-11.00

příjmení A-K

8.9.2016
8.00-11.00

příjmení A-K

 

12.9.2016
13.00-16.00

příjmení L-Ž

14.9.2016
13.00-15.00

příjmení L-Ž

7.9.2016
13.00-15.00

příjmení L-Ž

8.9.2016
13.00-16.00

příjmení L-Ž

 Pokyny ke kontrole studia v řádném termínu:

  • Kontrola studia probíhá na studijním oddělení LF UP (TÚ, Hněvotínská 3, Olomouc) dle zveřejněných termínů. Studenti jsou rozděleni do termínů dle počátečních písmen svých příjmení (viz tabulka).
  • Student před samotnou kontrolou studia provede tzv. elektronický zápis, tj. zapíše se do rozvrhu předmětů dle příslušných pokynů.
  • Po provedeném zápisu a kontrole zapsaného rozvrhu si student z portálu vytiskne zápisový list B (tj. přehled o zapsaných předmětech ve STAGu pro rok 2016/2017) a tyto elektronicky zapsané povinné předměty zapíše do indexu pro nový akademický rok, případně opakovaně zapíše předměty, které v předchozím roce nesplnil. Seznam nově zapsaných předmětů v indexu si student nechá potvrdit na studijním oddělení. Povinně volitelné nebo volitelné předměty si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko).
  • Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2015/2016 je 5.9.2016.

 Pokyny ke kontrole studia mimo vyhlášený termín:

  • Pouze studenti, kteří splní všechny povinnosti (tj. včetně zápočtu za prázdninovou praxi) do 19.8.2016 a do tohoto data odevzdají vyplněný index (viz pokyny výše) spolu s vytištěným a podepsaným zápisovým listem B na studijní odd.
  • Student si může potvrzený index vyzvednout u vedoucí studijního oddělení od 1.9.2016 kdykoliv během probíhající kontroly studia jiných ročníků nebo v úředních hodinách (případně i jindy - po domluvě).

 

 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 28. 12. 2010, Alina Antošová